ඔබට අවශ්‍ය උපසිරැසි ගොනුව පහත දක්වා ඇති වර්ග අතුරින් තෝරාගන්න.

රූපවාහිනියෙන් චිත්‍රපට නරඹන ඔබ සඳහා:පරිගණකයෙන් චිත්‍රපටි නරඹන ඔබ සඳහා:

  PC
 • Normal-screen monitor(Bold)-[Recommended]
 • Normal-screen monitor(Bold-small font)
 • Wide-screen monitor


 • SRT උපසිරැසි ගොනුව මෙතැනින් ලබාගන්න:  ඔබත් කැමැතිද අපත් සමඟ එකතු වි චිත්‍රපටි උපසිරැසි ගැන්වීමට එහෙනම් [email protected] හෝ [email protected] වෙත ඊමේල් පණිවිඩයක් යොමු කරන්න.
  ඕනෑම පරිගනකයක VLC,GOM,SPLAYER,KMplayer තුළින්ද
  LED සහ ස්මාට් රූපවාහිනී තුළින්ද,
  mVideoPlayer තුලින් ඔබේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් දුරකථන යන සියල්ලගේම
  සිංහල යුනිකේත නොමැතිව පහසුවෙන් ධාවනය වන පරිදි අපගේ උපසිරැසි සකසා ඇත.

  Review www.zoom.lk on alexa.com