PDA

View Full Version : මෙන්න චාන්ස් එක මිස් කරගන්න එපා--mobitel රු5 simC8092317
03-04-2017, 05:00 PM
hi mọi người, gần cuối tuần rồi gắng làm việc nhe .

iCloud
03-06-2017, 08:06 PM
මේක කියව්න විදිය කියල දියංකො ඉස්සරවෙලා :k0230:

yohan
03-11-2017, 02:15 PM
hi mọi người, gần cuối tuần rồi gắng làm việc nhe .

Hi everyone, near the end of the week try to work nhe.

Chaminda Bandara
03-13-2017, 11:12 AM
:shocked:

POW
03-18-2017, 08:11 PM
:hypnotised:

yohan
03-23-2017, 06:51 AM
:(

KNN
04-29-2017, 12:07 PM
bump