PDA

View Full Version : උපසිරැසි නිර්මාණය කරන ඔබට වටිනා අවස්ථාවක්...HEDZ
10-17-2018, 09:30 AM
ZOOM.LK මෙච්චර ජනප්‍රියතාවයක් ලබාගෙන ඉන්නේ සිංහල උපසිරැසි සදහා විම කවුරුත් දන්නා දෙයක්...ඉතින් මේ උපසිරැසි ගන්වන සමාජිකයින්ගේ මේ උත්සහාය අඟය කරනු වස් අපි පුංචි ත්‍යාග වැඩපිලිවෙලක් සුදානම් කලා... නමුත් මේ වගේ දෙයකින් ඔවුන් වෙන මේ මහන්සිය නම් මනින්න බැහැ. මොකද උපසිරැසියක් නිර්මාණය කරනවා කියන්නේ සැබැම අමාරු කාර්යයක් නිසා.... චිත්‍ර‍පටියක් ඔබට එපා කරන්නත් ආසාවෙන් බලන්නත් ඔය නිර්මාණය කරන උපසිරැසියටම හැකියාව තියනවා. ඉතින් තමන්ගේ කාලය ඔබ වෙනුවෙන් මඳකට කැපකරලා මේ කරන දේ වෙනුවෙන් ඔක්තොම්බර් මාසයේ පටන් හැම මාසයකට අප උපසිරැසි කණ්ඩායමේ 3 දෙනෙක් සදහා ත්‍යාග පිරිණැමිමට අපි කටයුතු කරනවා... ඒ ඒ මාසයට අදාලව අපි ලබා දෙන ත‍්‍යාග වෙනස් වෙනවා... දැනට උපසිරැසි 5 කට වඩා අපිට ලබා දිමට කටයුතු කරපු ඕනිම සමාජිකයෙක් මේ තරඟයට අයත් වෙනවා. මේ ත්‍යාග වලට අමතරව ZOOM ටිෂර්ට්... හා සමරුසටහන් ලබා ගැනිමටත් ඔවුන්ට හැකියාව ලැබෙනවා... :yes: එක පාරක් ත්‍යාග ලැබුනා කියලා එතැනින් නතර වෙන්නේ නැහැ ඊලඟ මාසෙත් ඔහුගේ හෝ ඇයගේ උපසිරැසි දායකත්වය වැඩි නම් තවත් වතාවක් ජයග්‍ර‍හාණය කිරිමේ හැකියාව පවතිනවා... ඒකයි අපි කාලෙන් කාලේට ත්‍යාග වෙනස් වෙනවා කිව්වේ.

කවුරු හරි අපි එක්ක අලුතින් එකතු විමට අදහස් කරනවා නම් [email protected] ඊමේල් ලිපිනයට දන්වලා එවන්න.... ඔබ උපසිරැසි නිර්මාණයක් කිරිමට අදහස් කරනවා නම් ඒ උපසිරැසි පරිවර්තනය තමන්ගේම නිර්මාණයක් විම අත්‍යාවශ්‍යයයි. ගගුල් ට්‍රාන්ස්ලේට් වලින් කරලා එවන උපසිරැසි නම් අපි පල කරන්නේ නැහැ... එහෙම කරනවා නම් අපිටත් ඒ ක්‍ර‍මයටම උපසිරැසි හදලා පහසුවෙන් දාන්න පුලුවන් නේ.... :D ඒ නිසා තමන්ගේම දැනුමෙන් නිර්මාණය කරන උපසිරැසියක් විම අත්‍යාවශ්‍යයයි.


මේ ත්‍යාග රටාව ඉදිරියටත් වෙනස් වෙනස් අයුරින් අපි කරන්න කටයුතු කරමින් ඉන්නවා....එහෙම ත්‍යාග ලැබුන අයගේ නම් අපි මේ ත්‍රේඩ් එකේම පල කරනවා.... එහෙනම් රැදි ඉන්න ZOOM.LK සමඟින් දිගටම

HEDZ
10-17-2018, 09:35 AM
ඔක්තොම්බර් මස අප තෝරාගත් ජයග්‍රාහකයින්..

1. නවීන් රන්දික පෙරේරා...

2. ලහිරු උදයංඟ...

3. නූවන් සමීර...

POW
10-19-2018, 06:41 AM
ඔක්තොම්බර් මස අප තෝරාගත් ජයග්‍රාහකයින්..

1. නවීන් රන්දික පෙරේරා...

2. ලහිරු උදයංඟ...

3. නූවන් සමීර...

:cool:

Seeker
10-19-2018, 09:05 AM
:07:

Hiran Senanayaka
11-20-2018, 08:51 PM
මම උපසිරැසි ණිර්මාණයට දායක වෙන්න කැමති.. මං ඒකට මොනවද කරන්න ඕන? එකට අදාල කොන්දේසි මොනවද?

HEDZ
01-30-2019, 11:30 PM
දෙසැම්බර් මස අප තෝරාගත් ජයග්‍රාහකයින්..

1. විනොද් උක්ෂාන්

2. ඉමාෂා ජයසූරිය

3. රවිඳු සසංක

HEDZ
01-30-2019, 11:31 PM
ජනවාරි මස අප තෝරාගත් ජයග්‍රාහකයින්..

1. ගයාන් ගමගේ

2. නිශාදි වික්‍ර‍ම

3. දුලාජ් අභයවර්ධන

Dhanuka Theekshana
04-11-2019, 02:32 PM
mama upasiresi hadannata kemeththemi.

Arthurciz
07-27-2019, 12:58 PM
Lenvaxen (Ленватиниб 10 мг) - Ленваксен (Lenvatinib 10 mg) - аналог Ленвима (https://velpanex.ru/shop/26/desc/lenvaxen10) – это современный препарат, который часто назначают пациентам. Он подходит для лечения людей, которые страдают от местно-распространенной или метастатической карциномы щитовидной железы. Помимо этого, медикамент дает возможность бороться с распространенной почечно-клеточной карциномой. Разрешено применять это лекарство, если ранее пациент проходил лечение с использованием других медикаментов.

Вы можете Lenvaxen (Ленватиниб 10 мг) - Ленваксен (Lenvatinib 10 mg) - аналог Ленвима купить (https://velpanex.ru/shop/26/desc/lenvaxen10) , не покидая стен своего дома, на нашем портале в режиме онлайн. Но запрещено назначать его себе самостоятельно, ведь можно столкнуться с усугублением ситуации. Лучше сходить к лечащему врачу, который возьмет необходимые анализы и проведет диагностику организма. После этого Вы можете принимать медикамент, следуя его инструкциям.


Показания к применению


Современный медикамент создан для людей, у которых была диагностирована местно-распространенная карцинома щитовидной железы. Также им можно пользоваться в том случае, если Вы столкнулись с распространенной почечно-клеточной карциномой. Помните о том, что терапия должна проходить по индивидуальной схеме, составленной специалистом. Он наблюдает за пациентами в период лечения, своевременно корректируя дозировки и частоту приема препарата.


Противопоказания


Это – лекарство, которое обладает положительным воздействием на организм. Однако его нельзя употреблять в случае наличия таких противопоказаний:

• чувствительность к определенным компонентам средства;
• хронические заболевания почек или печени;
• беременность или период вскармливания ребенка грудью;
• детский возраст – до 18 лет.

На Lenvaxen (Ленватиниб 10 мг) - Ленваксен (Lenvatinib 10 mg) - аналог Ленвима отзывы (https://velpanex.ru/shop/26/desc/lenvaxen10) собраны на различных медицинских форумах. Комментарии пациентов в основном положительные. Вам нужно сходить к врачу, чтобы посоветоваться с ними по вопросам употребления медикамента. Только в таком случае он не навредит Вашему здоровью.


Способ применения


На Lenvaxen (Ленватиниб 10 мг) - Ленваксен (Lenvatinib 10 mg) - аналог Ленвима цена (https://velpanex.ru/shop/26/desc/lenvaxen10) указана в каталоге нашего портала. Чтобы медикамент дал быстрые результаты, нужно употреблять его правильно. Достаточно одной таблетки в сутки, вне зависимости от приема пищи. Ее запивают обильным количеством жидкости и употребляют в одно и то же время, без пропуска дней. Специалист внесет корректировки в схему терапии в случае необходимости, а также прекратит лечение, если оно не дает желаемых результатов.


Побочные явления


Если нарушить правила приема препарата, можно столкнуться с такими побочными эффектами:

• инфекции мочевыводящих путей;
• бессонница, потеря аппетита;
• инфаркт миокарда;
• носовые кровотечения;
• резкие скачки артериального давления.

На Lenvaxen (Ленватиниб 10 мг) - Ленваксен (Lenvatinib 10 mg) - аналог Ленвима стоимость (https://velpanex.ru/shop/26/desc/lenvaxen10) прописана в каталоге нашего сайта. Обязательно сдайте анализы перед терапией, чтобы убедиться в отсутствии основных противопоказаний.


ленвима 10 мг цена (https://velpanex.ru/shop/26/desc/lenvaxen10)

08-30-2019, 10:42 AM
fast and furious 2019 hd cam copy e sub ekak thiyanawa oona da