PDA

View Full Version : දුර්ලභ ඡායාරූපරත්නෙ ලමයා
10-22-2012, 12:38 PM
පාරු පාලමෙන් කොළඹට... ගැල් පේලිය සැපත් වුනා

http://4.bp.blogspot.com/-Jzg_ZA7Twhs/TsTeagIQjfI/AAAAAAAAAh4/aBkCIHTeCIY/s1600/image0099.jpg

කොළඹ යුනියන් පෙදෙස

http://lankapura.com/wp-content/uploads/2011/06/bullock-carts-union-place.jpg

බේරේ වැව 1890

http://lankapura.com/wp-content/uploads/2011/05/beira-lake-colombo.jpg

කොළඹ වරාය - 1890

http://www.imagesofceylon.com/landscape/L47-full.jpg
http://www.imagesofceylon.com/landscape/L49-full.jpg
http://www.imagesofceylon.com/landscape/L48-full.jpg

බණ්ඩාරවෙල නගරය

http://lankapura.com/wp-content/uploads/2011/03/bandarawela-main-street.jpg
http://lankapura.com/wp-content/uploads/2011/03/bandarawela-hotel-1900s.jpg

1930 කාලයේ පොලිස් නිළධාරින්

http://lankapura.com/wp-content/uploads/2011/03/ceylon-police-department.jpg

ගාෆූර් ගොඩනැගිල්ල - කෙළඹ

http://lankapura.com/wp-content/uploads/2011/02/Main-street-colombo-Gaffoor-building.jpg

උඩරට පැදුරු කර්මාන්තයේ යෙදෙන්නන් -1880

http://lankapura.com/wp-content/uploads/2011/01/mat-makers-Kandy-1880-skeen.jpg

බෞද්ධ භික්ෂුන් වහන්සේ

http://lankapura.com/wp-content/uploads/2011/01/Buddhist-Priest-Young-Pupils-Ceylon.jpg

කුමාර වීදිය කොළඹ - 1900

http://lankapura.com/wp-content/uploads/2010/11/Prince-street-colombo-by-Plate.jpg

කැළණි විහාරය

http://lankapura.com/wp-content/uploads/2010/11/The-Kelaniya-Temple-A-Famous-Buddhist-Shrine.jpg
http://www.imagesofceylon.com/architecture/a37-full.jpg

දුම්රිය පාලමක් - 1880

http://img837.imageshack.us/img837/15/2railwaybridgeinceylon.jpg
http://img713.imageshack.us/img713/6674/bridgeoverbentotariverg.jpg

කොළඹ නුවර දුම්රිය මාර්ගය - 1870

http://img829.imageshack.us/img829/5633/3railwaystation.jpg
http://img251.imageshack.us/img251/9721/colombotokandyrailway.jpg
http://img15.imageshack.us/img15/5468/kadugannawaincline.jpg
http://img521.imageshack.us/img521/1387/lionsmouthcolombokandyl.jpg
http://img837.imageshack.us/img837/1974/ridingontherailroad.jpg

කොළඹ නුවර දුම්රිය මාර්ගය ඉදිකිරීම් සමයේ කඩුගන්නාව

http://img163.imageshack.us/img163/3166/6colombokandyrailwaylin.jpg

කොළඹ නුවර දුම්රිය මාර්ගය බිංගෙයක් ඉදිකිරීම - 1860

http://img210.imageshack.us/img210/3651/19no9tunnel.jpg

ඔහිය දුම්රිය ස්ථානය - 1894

http://img101.imageshack.us/img101/733/ohiyarailwaystationtake.jpg

බන්ඩාරවෙල

http://img255.imageshack.us/img255/4815/highwayandrailwaynearba.jpg

1880 දී පමණ ගාලු පාරේ දර්ශණයක්

http://1.bp.blogspot.com/-m3Gp4MMpHLk/TsTelOZoErI/AAAAAAAAAi8/UUDIb4CvQP0/s1600/image01818.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-yog623-WKlo/UEUIWubCWVI/AAAAAAAASdQ/2tvGtUjCEwY/s640/Banyan+Tree+on+the+Point+De+Galle+road+in+Ceylon++ (Sri+Lanka)+-+1880's.jpg

හපුතලේ බලා දිවෙන කඳුකර මාර්ගයේ දර්ශණයක්, 1894


http://4.bp.blogspot.com/-jX_Fedh7pSM/TsTemQ1x3AI/AAAAAAAAAjI/yAVs0-oyvQ4/s1600/image01919.jpg

කොළඹ- නුවර කෝච්චිය පාලමක් උඩින්

http://2.bp.blogspot.com/-Ac4UdpEXaoY/TsTefVULUPI/AAAAAAAAAiY/A83vzvPEnB4/s1600/image01414.jpg

මාතර දුම්රිය ස්ථානය - 1895

http://1.bp.blogspot.com/-qP1vm56RUdM/TsTeeLrj41I/AAAAAAAAAiI/DlvzRn7otP4/s1600/image01313.jpg

අපේ ශ්‍රි පාදය - 1890

http://2.bp.blogspot.com/-cbdWR2odH7M/UFdhoeefBrI/AAAAAAAAHPw/GmBZ7WhaT7g/s380/Sri%2BPadaya%2B%25281880%2529.jpg
http://www.wakarunapremalal.yolasite.com/resources/24.jpg
http://www.wakarunapremalal.yolasite.com/resources/SriPada.jpg

කොළඹ කොටුව - 1880

http://1.bp.blogspot.com/-UZLAENticWI/T9rjzYVIFcI/AAAAAAAAGno/LZ4sCiCtKUw/s1600/11.Busy+road+scene+Pettah+%E2%80%93+Colombo,+Sri+L anka+in+Year+1880..jpg

ටවුන් හෝල්- 1880

http://3.bp.blogspot.com/-4GpWAe11jMk/T9rj0paFBrI/AAAAAAAAGnw/sK-UTNNKySM/s640/12.Busy+Streets+of+Colombo+Town+Hall+Ceylon,+1915. jpg

මිහින්තලය - 1890


http://4.bp.blogspot.com/-xlMaVRMXyTs/UHRP_2lKrvI/AAAAAAAAHs4/LUQxoG3eurs/s380/%25E0%25B6%25B8%25E0%25B7%2592%25E0%25B7%2584%25E0 %25B7%2592%25E0%25B6%25B1%25E0%25B7%258A%25E0%25B6 %25AD%25E0%25B6%25BD%25E0%25B6%25BA%2B1900.jpg

House on Plantation - 1880

http://4.bp.blogspot.com/-m04hJMfo6Yo/UAia-eZ-ydI/AAAAAAAAAkE/EIMaZv9aMpU/s1600/House+on+Plantation+-+Ceylon+(Sri+Lanka)+c1880's.jpg

මුහුදු වෙරළක්(තැන දන්නෙ නැතො) - 1880

http://1.bp.blogspot.com/_pCG_c3Rq788/TRcdqPpbbCI/AAAAAAAAJnw/vfCIcgu-pao/s1600/c.1880%2527s+PHOTO+INDIA+CEYLON+BEACH+VIEW.JPG

The Galle Face Hotel, Colombo, - 1860

http://www.imagesofceylon.com/architecture/a3-full.jpg
http://www.imagesofceylon.com/architecture/a2-full.jpg

දබුල්ල රජමහා විහාරය- 1880

http://lankapura.com/wp-content/uploads/2010/05/Dambulla-cave-temple-interior-Skeen-1880.jpg

දළදා මාලිගය - 1880


http://2.bp.blogspot.com/_pCG_c3Rq788/TSigTeANkyI/AAAAAAAAJtQ/cVZL-VEGvkE/s1600/c.1890%2527s+PHOTO+INDIA+CEYLON+TEMPLEOF+THE+TOOTH .jpg
http://1.bp.blogspot.com/-MMTcxf-p1z4/Tip0dmP6QYI/AAAAAAAAAUQ/2BWsp2CoHWg/s1600/137-entrance-temple-of-the-tooth11910.jpg
http://voyagesinphotography.com/images/SK00200_350px.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-HgF6AIj4uWc/TeHPT3dcX7I/AAAAAAAAAIM/0DZAukkBsmI/s1600/Kandy%2BTemple.jpg

සීගිරියේ චිත‍්‍ර පිටපත් කිරීම හා පුරාවිද්‍යා කැණීම් කටයුතු ආරම්භ කළ අවධියේ


http://3.bp.blogspot.com/_uXt_RBALKQY/SeGA7yTI0oI/AAAAAAAAAF8/1sjG6dRlGns/s1600/Scaling+up+the+rock+of+Sigiriya.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_uXt_RBALKQY/SeGA7xtG8zI/AAAAAAAAAF0/C4GqCAvithU/s1600/Sigiriya2.jpg
http://farm1.staticflickr.com/59/154668729_543a529e61_z.jpg?zz=1

කතරගම කිරි වෙහෙර - 1890

http://2.bp.blogspot.com/_uXt_RBALKQY/SeGAMzMnucI/AAAAAAAAAFU/iJVnhd37NmA/s1600/Kiri+Wehera.jpg

ජය ශ්‍රි මහා බෝධිය - 1890

http://3.bp.blogspot.com/_uXt_RBALKQY/SeF-naI-q8I/AAAAAAAAAE8/k2sWmgFkSKU/s1600/The+Sacred+Bo+Tree,+Anuradhapura.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_uXt_RBALKQY/SeF-nJNNNlI/AAAAAAAAAE0/uUBlz-43Dg8/s1600/Sri+Maha+Bodhi,+Anuradhapura.jpg

රුවන්වැලිසෑය - 1800

http://2.bp.blogspot.com/_uXt_RBALKQY/SeF88X6Zg_I/AAAAAAAAAEM/uwd9jIRopSY/s1600/Ruwanweliseya.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_uXt_RBALKQY/SeF88SlQEqI/AAAAAAAAAEE/oRQVWcFnCrQ/s1600/Ruwanweli+Dagoba,+Anuradhapura.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_uXt_RBALKQY/SeF88EGW4KI/AAAAAAAAAD8/ZorFwyUU5Ng/s1600/Ruwanweli+Dagoba.jpg


1880 කාලෙ හිටපු සිංහල කොල්ලෙක්

http://3.bp.blogspot.com/_pCG_c3Rq788/TQTx6oQj4JI/AAAAAAAAJeA/5IYMNSY-ZLI/s1600/Sinhalese+young+man+-+Sri+Lanka+1880s.JPG

1880 කාලෙ හිටපු සිංහල කෙල්ලෙක්

http://3.bp.blogspot.com/-OZctqdXBNqc/TWQiweWgo1I/AAAAAAAAKBs/AmDp7OgT9Hg/s1600/Vintage+Albumen+Photo+Ceylon+India+1880.jpgකාළය මැවු වෙනසක අරුමේ...
කමෙන්ට් එකකුත් දාගෙනම යන්නකෝ. ඔන්න එහෙනම් අපි ගියා.

:) :)

gayan159
10-22-2012, 12:55 PM
baluwama pissu hadenawane watina wadak

Time Traveler
10-22-2012, 01:00 PM
හරිම වටිනවා සහෝ. බොහොම ස්තූතියි! රෙප් +2

Punisher
10-22-2012, 01:04 PM
වටින පින්තුර ටිකක්

HEDZ
10-22-2012, 01:05 PM
කාළය මැවු වෙනසක අරුමේ

:yes: :yes:

ගොඩක් පින්තුර අදයි මමත් දැක්කේ.

REP+_ _ ක්ම ඔන්න ;)

රත්නෙ ලමයා
10-22-2012, 01:06 PM
හරිම වටිනවා සහෝ. බොහොම ස්තූතියි! රෙප් +2
තැන්ක්ස් සහෝ :cool:

රත්නෙ ලමයා
10-22-2012, 01:07 PM
:yes: :yes:

ගොඩක් පින්තුර අදයි මමත් දැක්කේ.

:thumbsup::):)

Shenaz
10-22-2012, 01:08 PM
Extremely useful.tnx.

රත්නෙ ලමයා
10-22-2012, 01:09 PM
:yes: :yes:

ගොඩක් පින්තුර අදයි මමත් දැක්කේ.

REP+_ _ ක්ම ඔන්න ;)
ගොඩක් ස්තුතී සහෝ :)

shashi1987
10-22-2012, 01:37 PM
ස්තූතියි යාලුවා... මේක ගොක් වවින දෙයක්...

Angel_senuri
10-22-2012, 01:54 PM
wow! mewa dakkama aththamai mata mage rata gana loku hagimak awa. thank you frnd.harima watinawa. mama meka hamotama pennanawa. kawuruwath dakala nathuwa athi union place, town hall, fort me widiyata. balannako ea kale ayage hati.guyslage hairstyle eka??

Angel_senuri
10-22-2012, 01:55 PM
aneeeeee reputations denna balune me tharam hoda thread ekakata. ane admin aiye mekata mokakhari karannako..

revolution
10-22-2012, 01:59 PM
යකෝ ඒ කාලේ බේරේ වැව දැන් තියනවට වඩා ලස්සනයිනේ. :hypnotised::54_002::?:

http://www.imagesofceylon.com/occupation/o12-full.jpg
http://www.imagesofceylon.com/occupation/o17-full.jpg
http://www.imagesofceylon.com/occupation/o24-full.jpg
http://www.imagesofceylon.com/transport/t1-full.jpg
http://www.imagesofceylon.com/transport/t20-full.jpg
http://www.imagesofceylon.com/transport/t31-full.jpg

තවත් ෆොටෝ බලන්න පුළුවන් මෙතනට (http://www.imagesofceylon.com/ioc-indexpage.html) ගියා නං

TharinduFox
10-22-2012, 02:03 PM
වටින ත්‍රේඩ් එකක් සහෝ!

රත්නෙ ලමයා
10-22-2012, 03:23 PM
යකෝ ඒ කාලේ බේරේ වැව දැන් තියනවට වඩා ලස්සනයිනේ. :hypnotised::54_002::?:

http://www.imagesofceylon.com/occupation/o12-full.jpg
http://www.imagesofceylon.com/occupation/o17-full.jpg
http://www.imagesofceylon.com/occupation/o24-full.jpg
http://www.imagesofceylon.com/transport/t1-full.jpg
http://www.imagesofceylon.com/transport/t20-full.jpg
http://www.imagesofceylon.com/transport/t31-full.jpg

තවත් ෆොටෝ බලන්න පුළුවන් මෙතනට (http://www.imagesofceylon.com/ioc-indexpage.html) ගියා නං

:thumbsup:

raveendra
10-22-2012, 03:55 PM
ගොඩක් ස්තුතියි මචන්.රෙප්2++

මරු හිරා
10-22-2012, 04:11 PM
Good post
Rep 4+

dinusha123
10-22-2012, 04:37 PM
watina pinthura tikak ..
thanks......
:40_002::40_002::40_002:

sachinprabash
10-22-2012, 07:02 PM
අපි වගේ අයට ගොඩක් වැදගත්..!!!
ටැන්කූ හොදේ!!!;):thumbsup::thumbsup::thumbsup:

chathuravt
10-22-2012, 07:59 PM
http://www.animated-gifs.eu/website-thanks/0155.gif

රත්නෙ ලමයා
10-22-2012, 08:43 PM
අපි වගේ අයට ගොඩක් වැදගත්..!!!
ටැන්කූ හොදේ!!!;):thumbsup::thumbsup::thumbsup:
:yes:

Sameera Karunaratne
10-23-2012, 01:06 AM
kohenda bn hoyagathe..?
mara watinawa tks

Amnisha85
10-23-2012, 02:47 AM
elakiri thanks

රත්නෙ ලමයා
10-23-2012, 07:07 AM
kohenda bn hoyagathe..?
mara watinawa tks
:D

thisaru
12-09-2012, 07:01 PM
elane

Mudara
12-09-2012, 09:20 PM
elakiri

Amnisha85
12-10-2012, 12:05 AM
Godak watina photos tikak.........

thank you very much apa athare bedagattata

:thumbsup:

BUDSARA PASINDU
12-16-2012, 02:41 PM
කියම පින්තූර ටික

HMAJS
12-16-2012, 04:02 PM
thank uuuuuuuuuuuuuuuu

biri
12-16-2012, 04:08 PM
1880 කාලෙ හිටපු සිංහල කොල්ල දැන් ආවනම් මොනව වේද දන්නෙ ?
එල වැඩක් මචන්***:clap::32_002::thumbsup:
http://1.bp.blogspot.com/-t5IhQXNPfSM/UM2nKHe6tRI/AAAAAAAAAFE/qAHWEKSorfw/s1600/animated-thanks-smiley-emoticon.gifමචන්
http://www.top-smiley.com/images/joomgallery/thumbnails/fte_24/fete_1_20110411_1732557588.gifhttp://www.sherv.net/cm/emoticons/thanks/bow-down-thank-you-smiley-emoticon.gif

sahanyugantha
12-16-2012, 04:54 PM
ස්තූතියි :40_002:

shinza
12-16-2012, 06:29 PM
එළකිරි

Herath Kumara
12-17-2012, 03:04 PM
:D