සන්නිවේදන සමාගම් වල වැඩ කරන කෙනෙක්ගෙන් ලොකු උදව්වක්


+ Reply to Thread
Page 1 of 3 1 2 3 LastLast
Results 1 to 10 of 21

Thread: සන්නිවේදන සමාගම් වල වැඩ කරන කෙනෙක්ගෙන් ලොකු උදව්වක්

 1. #1
  Senior Member helo is on a distinguished road
  Join Date
  May 2014
  Posts
  116
  Likes Received
  0 times

  සන්නිවේදන සමාගම් වල වැඩ කරන කෙනෙක්ගෙන් ලොකු උදව්වක්

  mobitel,dialog,etisalat,airtel,hutch වැඩ කරන කෙනෙක්ගෙන් ලොකු උදව්වක්

  මට කෝල් තොරතුරු හා sms ගන්න උදව් කරනවාද

 2. #2
  Senior Member hasitha2010 has much to be proud of hasitha2010 has much to be proud of hasitha2010 has much to be proud of hasitha2010 has much to be proud of hasitha2010 has much to be proud of hasitha2010 has much to be proud of hasitha2010 has much to be proud of hasitha2010 has much to be proud of hasitha2010 has much to be proud of hasitha2010's Avatar
  Join Date
  Sep 2012
  Location
  දුම් මැස්සේ...
  Posts
  1,585
  Likes Received
  213 times

 3. #3
  Senior Member මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා's Avatar
  Join Date
  Mar 2011
  Location
  තණමල්විල මල් වත්ත
  Posts
  58,452
  Likes Received
  7945 times
  bump

 4. #4
  Senior Member Code#M is a splendid one to behold Code#M is a splendid one to behold Code#M is a splendid one to behold Code#M is a splendid one to behold Code#M is a splendid one to behold Code#M is a splendid one to behold Code#M is a splendid one to behold Code#M is a splendid one to behold Code#M's Avatar
  Join Date
  Jan 2014
  Location
  Error 404, Location Not Found
  Posts
  12,076
  Likes Received
  0 times

 5. #5
  Senior Member Imal619 is a splendid one to behold Imal619 is a splendid one to behold Imal619 is a splendid one to behold Imal619 is a splendid one to behold Imal619 is a splendid one to behold Imal619 is a splendid one to behold Imal619 is a splendid one to behold Imal619's Avatar
  Join Date
  Jan 2013
  Posts
  8,238
  Likes Received
  0 times
  bump

 6. #6
  Senior Member achala2010 is a splendid one to behold achala2010 is a splendid one to behold achala2010 is a splendid one to behold achala2010 is a splendid one to behold achala2010 is a splendid one to behold achala2010 is a splendid one to behold achala2010 is a splendid one to behold achala2010's Avatar
  Join Date
  Mar 2013
  Posts
  2,340
  Likes Received
  239 times
  pissuda ban ehema thorathuru denne na

 7. #7
  Senior Member helo is on a distinguished road
  Join Date
  May 2014
  Posts
  116
  Likes Received
  0 times
  bump

 8. #8
  Senior Member thilanka mihiranga has a brilliant future thilanka mihiranga has a brilliant future thilanka mihiranga has a brilliant future thilanka mihiranga has a brilliant future thilanka mihiranga has a brilliant future thilanka mihiranga has a brilliant future thilanka mihiranga has a brilliant future thilanka mihiranga has a brilliant future thilanka mihiranga has a brilliant future thilanka mihiranga has a brilliant future thilanka mihiranga has a brilliant future thilanka mihiranga's Avatar
  Join Date
  Nov 2011
  Location
  ඉන්න තැන, ගෙදර.
  Posts
  13,660
  Likes Received
  1038 times
  Quote Originally Posted by achala2010 View Post
  pissuda ban ehema thorathuru denne na
  හ්ම්ම්... ඒක ඇත්ත..

 9. #9
  Senior Member apkumara is just really nice apkumara is just really nice apkumara is just really nice apkumara is just really nice apkumara's Avatar
  Join Date
  Dec 2012
  Location
  සොයමින් ඇත
  Posts
  1,552
  Likes Received
  274 times
  ubata pissuda

 10. #10
  Senior Member helo is on a distinguished road
  Join Date
  May 2014
  Posts
  116
  Likes Received
  0 times
  ahaaaa

+ Reply to Thread
Page 1 of 3 1 2 3 LastLast

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts