ප්‍රේමය හිග යැයි කියන්නේ මේ නිසා නොවේදෝ?


+ Reply to Thread
Page 1 of 4 1 2 3 ... LastLast
Results 1 to 10 of 37

Thread: ප්‍රේමය හිග යැයි කියන්නේ මේ නිසා නොවේදෝ?

 1. #1
  Top Contributor *maheshi* is a splendid one to behold *maheshi* is a splendid one to behold *maheshi* is a splendid one to behold *maheshi* is a splendid one to behold *maheshi* is a splendid one to behold *maheshi* is a splendid one to behold *maheshi* is a splendid one to behold *maheshi*'s Avatar
  Join Date
  Jan 2011
  Location
  ***find me if u can***
  Posts
  4,619
  Likes Received
  349 times

  Post ප්‍රේමය හිග යැයි කියන්නේ මේ නිසා නොවේදෝ?


 2. #2
  Senior Member harsha0101 has a spectacular aura about harsha0101 has a spectacular aura about harsha0101's Avatar
  Join Date
  Feb 2012
  Location
  On Earth
  Posts
  1,158
  Likes Received
  42 times

 3. #3
  Top Contributor Punisher is a splendid one to behold Punisher is a splendid one to behold Punisher is a splendid one to behold Punisher is a splendid one to behold Punisher is a splendid one to behold Punisher is a splendid one to behold Punisher is a splendid one to behold Punisher's Avatar
  Join Date
  Dec 2010
  Location
  everywhere
  Posts
  13,790
  Likes Received
  1011 times
  හ්ම් හ්ම්...

 4. #4
  Top Contributor Naveen is a splendid one to behold Naveen is a splendid one to behold Naveen is a splendid one to behold Naveen is a splendid one to behold Naveen is a splendid one to behold Naveen is a splendid one to behold Naveen is a splendid one to behold Naveen's Avatar
  Join Date
  Oct 2011
  Location
  Kalutara
  Posts
  2,815
  Likes Received
  386 times

 5. #5
  Senior Member Ushantha has much to be proud of Ushantha has much to be proud of Ushantha has much to be proud of Ushantha has much to be proud of Ushantha has much to be proud of Ushantha has much to be proud of Ushantha has much to be proud of Ushantha has much to be proud of Ushantha has much to be proud of Ushantha's Avatar
  Join Date
  Dec 2010
  Location
  දකුණුලකේ අගනගරය
  Posts
  11,317
  Likes Received
  3436 times
  කතාව නම් ඇත්ත. ඒත් සමහර කරැණු වලට එකග වෙන්න අමාරැයි නේ මාෂි...

  1.ගැහැණියෙකගේ ආත්මය හිමි නොවූ පිරිමියෙකුට කෙදිනකවත් සිනාවිය නොහැක.

  2. ප්‍රේමයේදී සැබෑ ගැහැනියකය තරම් පිරිමියෙකුට සුන්දර විය නොහැක....

 6. #6
  Senior Member copper is just really nice copper is just really nice copper is just really nice copper is just really nice copper is just really nice copper's Avatar
  Join Date
  Feb 2011
  Posts
  4,220
  Likes Received
  196 times

 7. #7
  Senior Member Castiel has a spectacular aura about Castiel has a spectacular aura about Castiel has a spectacular aura about Castiel's Avatar
  Join Date
  Oct 2011
  Posts
  3,524
  Likes Received
  389 times
  ප්‍රේමය ලොව හැමතැනම ඇති...හැම දෙනටම හමුවෙලා ඇති...එනමුදු ප්‍රේමය කිමැයි කියා හඳුනාගත් කිසි කෙනෙකු නැති,

 8. #8
  Top Contributor Udara|රොකියා is a name known to all Udara|රොකියා is a name known to all Udara|රොකියා is a name known to all Udara|රොකියා is a name known to all Udara|රොකියා is a name known to all Udara|රොකියා is a name known to all Udara|රොකියා's Avatar
  Join Date
  Nov 2011
  Location
  In my room looking at the screen
  Posts
  1,142
  Likes Received
  309 times
  ප්‍රේමය නම් වනාහි විඳින්නට සහ විඳවන්නට මැවුණු ලැබූ දෙයකි.

 9. #9
  Senior Member AselaAsanka is a jewel in the rough AselaAsanka is a jewel in the rough AselaAsanka is a jewel in the rough AselaAsanka is a jewel in the rough AselaAsanka's Avatar
  Join Date
  Jan 2012
  Location
  *** ♞ [ FBI ] ☼ ***
  Posts
  1,265
  Likes Received
  26 times

 10. #10
  Contributor MANJU is a splendid one to behold MANJU is a splendid one to behold MANJU is a splendid one to behold MANJU is a splendid one to behold MANJU is a splendid one to behold MANJU is a splendid one to behold MANJU is a splendid one to behold MANJU's Avatar
  Join Date
  Apr 2011
  Location
  පාතාලේ
  Posts
  39,699
  Likes Received
  163 times
  එතකොම මම කවදාවත්ම හිනාවෙලා නැද්ද?

+ Reply to Thread
Page 1 of 4 1 2 3 ... LastLast

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts