අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය
කැකුළු හාල් කප් 3
උඳු ඇට කප් 1
ලුණු තේ හැන්දක්
උළු හාල් තේ හැන්දක්


හාල්, උඳු සහ උළු හාල් වෙන වෙනම රැයක් හෝ අවම පැය 6ක් පෙඟෙන්න තබා ගන්න.
උළුහාල් ටික උඳු වලටම එක් කර උඳු සහ හාල් වෙන වෙනම තුනී බැටර් එකක් වන ලෙස යන්තම් වතුර එක් කර වෙන වෙනම අඹරාගෙන එකට මිශ්‍ර කරගන්න.
මේ සඳහා පිපුම්කාරක ලෙස කැමති නම් යීස්ට් තේ හැඳි 1/2ක් යොදාගන්න පුළුවන්. යීස්ට් යොදනවා නම් පැය තුනක් පිපෙන්න තබා තෝසේ සාදාගන්න පුළුවන්.
නැති නම් උඳු අඹරන විට එයටම හීල් බත් මිටක් එක් කර අඹරාගන්න පුළුවන්. පිපුම්කාරක ලෙස බත් යොදාගන්නවා නම් පැය 6ක් පිපෙන්න තබාගන්න. මේ කිසිවක් භාවිතා නොකර සාමාන්‍ය ලෙස පිපෙන්නට තබනවා නම් පැය 12ක් පිපෙන්න තබන්න.
නන්ස්ටික් පෑන් එකකට යන්තම් තෙල් ආලේප කර ලුණු එක් කරගත් මිශ්‍රණය දමා රවුමට තුනී කර තෝසේ සාදාගන්න.
මෙයටම වෙනම තැටියක තෙම්පරාදු කරගත් ළූණු, අබ සහ කරපිංචා තෙම්පරාදුවක් එක් කර මිශ්‍ර කර තෝසේ සාදාගන්නත් පුළුවන්.