මාගේ පෝස්ටුව ගැන!!!!!!!!!!!


+ Reply to Thread
Results 1 to 5 of 5

Thread: මාගේ පෝස්ටුව ගැන!!!!!!!!!!!

 1. #1
  Junior Member assassinE is an unknown quantity at this point assassinE's Avatar
  Join Date
  Mar 2017
  Location
  තැනක් නෑ
  Posts
  2
  Likes Received
  0 times

  Angry මාගේ පෝස්ටුව ගැන!!!!!!!!!!!

  මම සයිට් එකේ පෝස්ට් 1 ක් දැම්මා.ඒකෙ ලින්ක් එකක් තිබුන නිසා පලවෙන්න පරක්කු වේවි කියල හිතුවත් දවස් 2 ක් ගිහිල්ලත් තාම ඒක පලවෙලා නෑ.මොකද ඒ....?

 2. #2
  Senior Member Seeker is a name known to all Seeker is a name known to all Seeker is a name known to all Seeker is a name known to all Seeker is a name known to all Seeker is a name known to all Seeker's Avatar
  Join Date
  Apr 2013
  Location
  ඇයි එන්න ද?
  Posts
  3,466
  Likes Received
  56 times
  පෝස්ට් එක ඉක්මනට වැටෙය් බන්...

 3. #3
  Junior Member assassinE is an unknown quantity at this point assassinE's Avatar
  Join Date
  Mar 2017
  Location
  තැනක් නෑ
  Posts
  2
  Likes Received
  0 times
  හරි මම බැලුවෙ දවස් 2 ක් ගියපු නිසා.

 4. #4
  Administrator HEDZ is a jewel in the rough HEDZ is a jewel in the rough HEDZ is a jewel in the rough HEDZ is a jewel in the rough HEDZ's Avatar
  Join Date
  Nov 2010
  Posts
  3,728
  Likes Received
  1475 times
  Quote Originally Posted by assassinE View Post
  මම සයිට් එකේ පෝස්ට් 1 ක් දැම්මා.ඒකෙ ලින්ක් එකක් තිබුන නිසා පලවෙන්න පරක්කු වේවි කියල හිතුවත් දවස් 2 ක් ගිහිල්ලත් තාම ඒක පලවෙලා නෑ.මොකද ඒ....?
  සිංහල ෆිල්ම් වල ලින්ක් පල කරන්න එපා මොකද සිංහල ෆිල්ම් ඒ විදියට බෙදා හරින්න ලංකාවේ තහනම් නිසා.

 5. #5
  Senior Member POW is just really nice POW is just really nice POW is just really nice POW is just really nice POW is just really nice POW's Avatar
  Join Date
  Aug 2015
  Location
  කොම්පියුටරේ
  Posts
  786
  Likes Received
  0 times
  Quote Originally Posted by HEDZ View Post
  සිංහල ෆිල්ම් වල ලින්ක් පල කරන්න එපා මොකද සිංහල ෆිල්ම් ඒ විදියට බෙදා හරින්න ලංකාවේ තහනම් නිසා.

+ Reply to Thread

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts