අදහසක්


View Poll Results: මොකද කියන්නේ?

Voters
23. You may not vote on this poll
 • අන්න නියම වැඩේ අවුරුදු උත්සවයක් දාමු

  23 100.00%
 • හරි යන වැඩක් නෙමෙයි වැඩේ අතහහැරලා දාමු

  0 0%
+ Reply to Thread
Page 2 of 5 FirstFirst 1 2 3 4 ... LastLast
Results 11 to 20 of 41

Thread: අදහසක්

 1. #11
  Top Contributor Dj | නිමන්ත has much to be proud of Dj | නිමන්ත has much to be proud of Dj | නිමන්ත has much to be proud of Dj | නිමන්ත has much to be proud of Dj | නිමන්ත has much to be proud of Dj | නිමන්ත has much to be proud of Dj | නිමන්ත has much to be proud of Dj | නිමන්ත has much to be proud of Dj | නිමන්ත has much to be proud of Dj | නිමන්ත has much to be proud of Dj | නිමන්ත's Avatar
  Join Date
  Aug 2012
  Location
  ::.ඩීජේ තට්ටුව උඩ.::
  Posts
  6,910
  Likes Received
  2461 times
  මාත් එනව මම ලොකුම බොරුව කියන්නං

 2. #12
  Senior Member Shasz is just really nice Shasz is just really nice Shasz is just really nice Shasz is just really nice Shasz's Avatar
  Join Date
  Apr 2012
  Location
  ගෙදර
  Posts
  4,096
  Likes Received
  712 times

 3. #13
  Banned dinusha123 has much to be proud of dinusha123 has much to be proud of dinusha123 has much to be proud of dinusha123 has much to be proud of dinusha123 has much to be proud of dinusha123 has much to be proud of dinusha123 has much to be proud of dinusha123 has much to be proud of dinusha123 has much to be proud of
  Join Date
  Mar 2012
  Location
  Ambalangoda
  Posts
  5,952
  Likes Received
  1060 times
  Quote Originally Posted by Dj | නිමන්ත View Post
  මාත් එනව මම ලොකුම බොරුව කියන්නං
  ඔව් ඉතින් අලි පච කාරයනේ උඹ.......

 4. #14
  Top Contributor Eranga 44 is a splendid one to behold Eranga 44 is a splendid one to behold Eranga 44 is a splendid one to behold Eranga 44 is a splendid one to behold Eranga 44 is a splendid one to behold Eranga 44 is a splendid one to behold Eranga 44 is a splendid one to behold Eranga 44 is a splendid one to behold Eranga 44's Avatar
  Join Date
  Aug 2012
  Posts
  12,162
  Likes Received
  924 times

 5. #15
  Senior Member Ushantha has much to be proud of Ushantha has much to be proud of Ushantha has much to be proud of Ushantha has much to be proud of Ushantha has much to be proud of Ushantha has much to be proud of Ushantha has much to be proud of Ushantha has much to be proud of Ushantha has much to be proud of Ushantha's Avatar
  Join Date
  Dec 2010
  Location
  දකුණුලකේ අගනගරය
  Posts
  11,317
  Likes Received
  3436 times
  Quote Originally Posted by Shasz View Post
  අනිවා නියමයි නියමයි
  කරන්න පුළුවන් සේරම සෙල්ලම් කරමු එහෙනම්

  ඒ ඇරුනම විකට ඇදුම් තරගේත් තියමු....එකෙන්වත් මරු හිරා දිනාවි නිතරගයෙන්ම
  කොහොමත් ජෝකර්නේ 365 දවසෙම

 6. #16
  Contributor danukamax has much to be proud of danukamax has much to be proud of danukamax has much to be proud of danukamax has much to be proud of danukamax has much to be proud of danukamax has much to be proud of danukamax has much to be proud of danukamax has much to be proud of danukamax's Avatar
  Join Date
  Nov 2012
  Location
  ඔයා ලඟම
  Posts
  7,170
  Likes Received
  2398 times
  එලෙත් එල යකෝ...කරමු කරමු

 7. #17
  Contributor princekrish has a brilliant future princekrish has a brilliant future princekrish has a brilliant future princekrish has a brilliant future princekrish has a brilliant future princekrish has a brilliant future princekrish has a brilliant future princekrish has a brilliant future princekrish has a brilliant future princekrish has a brilliant future princekrish has a brilliant future princekrish's Avatar
  Join Date
  Aug 2011
  Location
  .: මගේ මාළිගාවේ :.
  Posts
  9,871
  Likes Received
  1310 times
  අනිවා අනිවා . . . .
  එල වැඩේ . . .
  පට්ටා අහ . . . .

 8. #18
  Senior Member Shasz is just really nice Shasz is just really nice Shasz is just really nice Shasz is just really nice Shasz's Avatar
  Join Date
  Apr 2012
  Location
  ගෙදර
  Posts
  4,096
  Likes Received
  712 times

 9. #19
  Senior Member Shasz is just really nice Shasz is just really nice Shasz is just really nice Shasz is just really nice Shasz's Avatar
  Join Date
  Apr 2012
  Location
  ගෙදර
  Posts
  4,096
  Likes Received
  712 times
  Quote Originally Posted by Dj | නිමන්ත View Post
  මාත් එනව මම ලොකුම බොරුව කියන්නං
  ඔව් ඔව්...උඹ නිකන් ඉන්නකොටත් ඇද බාන්නේ ටොන් පචනේ

 10. #20
  Top Contributor Dj | නිමන්ත has much to be proud of Dj | නිමන්ත has much to be proud of Dj | නිමන්ත has much to be proud of Dj | නිමන්ත has much to be proud of Dj | නිමන්ත has much to be proud of Dj | නිමන්ත has much to be proud of Dj | නිමන්ත has much to be proud of Dj | නිමන්ත has much to be proud of Dj | නිමන්ත has much to be proud of Dj | නිමන්ත has much to be proud of Dj | නිමන්ත's Avatar
  Join Date
  Aug 2012
  Location
  ::.ඩීජේ තට්ටුව උඩ.::
  Posts
  6,910
  Likes Received
  2461 times
  Quote Originally Posted by dinusha123 View Post
  ඔව් ඉතින් අලි පච කාරයනේ උඹ.......

+ Reply to Thread
Page 2 of 5 FirstFirst 1 2 3 4 ... LastLast

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts