1; ඇබ්බැහිවීම්වලින් මිදෙන්න. (මත්ද්‍රව්‍ය, මත්පැන්, දුම්වැටි පමණක්‌ නො ව අන්තර්ජාල ඇබ්බැහිය වැනි දේට ද හසු වන්න එපා. හසු ව ඇත්නම් මිදෙන්න)

2; අනවශ්‍ය ලෙස කෝප වීමෙන් වළකින්න. කෝපය පාලනය කරන්න.

3; කාරුණික වන්න.

4; අන් අයට සවන් දෙන්න.

5; අඩුවෙන් කතා කරන්න. වැඩියෙන් සවන් දෙන්න.

6; අනුන් ගේ වැරැදි කතා කරන්නට යැමෙන් වළකින්න.

7; හැකිතාක්‌ සාධු ධර්මතා වර්ධනය කරගන්න. ඔබ කුමන හෝ ආගමක්‌ අදහන්නේ නම් එම ආගමට එකඟ ව ජීවත් වන්නට හැකිතාක්‌ උත්සාහ ගන්න.

8; විවේකය ගත කිරීමට යහපත් ක්‍රමවේද තෝරාගන්න.

9; තමන් ගේ ශාරීරික හා මානසික සෞඛ්‍යය ගැන සැලකිලිමත් වන්න.