අලුත් Sub නැත්තෙ ඇයි?


Results 1 to 10 of 30

Thread: අලුත් Sub නැත්තෙ ඇයි?

Threaded View

 1. #1
  Senior Member S.T.A.L.K.E.R. is a name known to all S.T.A.L.K.E.R. is a name known to all S.T.A.L.K.E.R. is a name known to all S.T.A.L.K.E.R. is a name known to all S.T.A.L.K.E.R. is a name known to all S.T.A.L.K.E.R. is a name known to all S.T.A.L.K.E.R.'s Avatar
  Join Date
  Jun 2013
  Location
  Chernobyl
  Posts
  539
  Likes Received
  245 times

  අලුත් Sub නැත්තෙ ඇයි?

  Zoom එකේ අලුතින් Sub වැටෙන්නෙනැත්තෙ ඇයි?

  පසු සටහන
  මම මේ Post එක දැම්මෙ Sub නැති හේතූව කවුරුහරි දන්නව ඇති කියල.
  කට්ටියගෙන්ම මේ ගැන අදහස් විමසන්න ඔන කියල හිතපු නිසා.ඒත් සමහර අයගෙ Reply දැක්කම ගොඩක් කලකිරුනා.ඒ වගෙම ගොඩක් දුක හිතුන.Zoomඑකෙන් ගොඩක් ප්‍රයෝජන ගත්ත කට්ටිය දැන් ඇයි මෙහෙම කතා කරන්නෙ කියල.

  අපි Zoom එකේ Admin සහෝ ඇතිලු සියලුම සහෝදර සහෝදරියන්ට ඉක්මනටම Zoom එක පෙර තත්වයටම පත්කරන්න හැකිවේවායි පතමු.
  Last edited by S.T.A.L.K.E.R.; 06-29-2013 at 09:59 AM.

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts