අද දවසේ android app එක හඳුන්වා දෙන්න යන්නේ සුපිරි app එකක්

ඒ app එකේ නම Sky Map
මේක Google සමාගම විසින් හඳුන්වා දෙනු ලබයි


මේක ඇත්තටම කිව්වොත් Vertual app එකක් .. රැ අහසේ අපි දකින තරු රටා , විවිධ අකාශ වස්තුන් පිළිබඳ හඳුනා ගන්න , ඒ විතරක් නෙවෙයි කිසියම් අකාශ වස්තුවක් අපි දකින අහසේ තියෙන්නෙ කොහෙද කියල අපිට බලා ගන්න පුලුවන් ....කරන්න තියෙන්නෙ අහසෙ උඩට හරවන්නයි . ඊට පස්සෙ phone එක GPS, හා GPRS අපි ඉන්න තැන හොයා ගෙන අපිට පෙනෙන අහසේ map එකක් phone එකේ වටෙන්න සළස්වනවා ...
මෙකෙන් අපි දකින තරු රටා , විවිධ අකාශ වස්තුන් පිළිබඳ ඉතා පහසුවෙන් හඳුනා ලැබෙනවා ...
... ඒ විතරක් නෙවෙයි , අපිට නොපෙනෙන අකාශ වස්තු අපි දකින අහසේ තියෙන්නෙ කොහේද කියල පෙන්නවා ... උදාහරනයක් විදියට Andromeda චක්‍රාවාටය කොහෙද තියෙන්නෙ කියල search කරොත් මේ විදියට එක පෙන්වනවා .

ඔය ගොල්ලොත් try කරල බලන්න ..

මෙතනින් Download කර ගන්න
.. තවත් සුපිරි App එකකින් නැවත හමුවෙන්නම් ...


වැඩේ හොඳයි කියල හිතෙනව නම් පහල වම් පැත්තේ තියෙන තරුවට කොටාගෙන යන්න ...
.