හැකිනම් කියන්න | If You Could


+ Reply to Thread
Page 2 of 17 FirstFirst 1 2 3 4 12 ... LastLast
Results 11 to 20 of 166

Thread: හැකිනම් කියන්න | If You Could

 1. #11
  Senior Member copper is just really nice copper is just really nice copper is just really nice copper is just really nice copper is just really nice copper's Avatar
  Join Date
  Feb 2011
  Posts
  4,220
  Likes Received
  196 times
  Quote Originally Posted by creativen View Post
  හාපෝ මුන්ට මේක කියාගන්න බැරිහැටි .. නොදෝකින් බොලානම්..
  nodakin uba me wage ewa balanawada bola

 2. #12
  Top Contributor CREATIVEN is a splendid one to behold CREATIVEN is a splendid one to behold CREATIVEN is a splendid one to behold CREATIVEN is a splendid one to behold CREATIVEN is a splendid one to behold CREATIVEN is a splendid one to behold CREATIVEN's Avatar
  Join Date
  Apr 2011
  Posts
  11,222
  Likes Received
  582 times
  Quote Originally Posted by මරු හිරා View Post
  api me wage chaaa parawal balanne na bola
  අඩොව් ඕක චා පාරක් ද කියල කියන්න අන්තිමට ..
  ඔච්චර හොඳ ෆිල්ම් එකක් චා කියන්නෙ ඒක ගැන නොදැනයි ..

 3. #13
  Senior Member මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා's Avatar
  Join Date
  Mar 2011
  Location
  තණමල්විල මල් වත්ත
  Posts
  58,459
  Likes Received
  7945 times
  Quote Originally Posted by creativen View Post
  අඩොව් ඕක චා පාරක් ද කියල කියන්න අන්තිමට ..
  ඔච්චර හොඳ ෆිල්ම් එකක් චා කියන්නෙ ඒක ගැන නොදැනයි ..
  මොනව දැනගන්නද ඩෝ මේව ගැන

 4. #14
  Top Contributor CREATIVEN is a splendid one to behold CREATIVEN is a splendid one to behold CREATIVEN is a splendid one to behold CREATIVEN is a splendid one to behold CREATIVEN is a splendid one to behold CREATIVEN is a splendid one to behold CREATIVEN's Avatar
  Join Date
  Apr 2011
  Posts
  11,222
  Likes Received
  582 times
  Quote Originally Posted by copper View Post
  nodakin uba me wage ewa balanawada bola
  හිටපන්කො තව කස්ටිය ඉන්නවනේ උත්තරදෙන්න..
  එයාලත් උත්තර දුන්නම කියන්නම් මොකද්ද කියල..
  දැනටනම් ඔයාල පාරාදයි ..

 5. #15
  Top Contributor CREATIVEN is a splendid one to behold CREATIVEN is a splendid one to behold CREATIVEN is a splendid one to behold CREATIVEN is a splendid one to behold CREATIVEN is a splendid one to behold CREATIVEN is a splendid one to behold CREATIVEN's Avatar
  Join Date
  Apr 2011
  Posts
  11,222
  Likes Received
  582 times
  Quote Originally Posted by copper View Post
  nodakin uba me wage ewa balanawada bola
  හිටපන්කො තව කස්ටිය ඉන්නවනේ උත්තරදෙන්න..
  එයාලත් උත්තර දුන්නම කියන්නම් මොකද්ද කියල..
  දැනටනම් ඔයාල පාරාදයි ..

 6. #16
  Senior Member මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා's Avatar
  Join Date
  Mar 2011
  Location
  තණමල්විල මල් වත්ත
  Posts
  58,459
  Likes Received
  7945 times
  Quote Originally Posted by creativen View Post
  හිටපන්කො තව කස්ටිය ඉන්නවනේ උත්තරදෙන්න..
  එයාලත් උත්තර දුන්නම කියන්නම් මොකද්ද කියල..
  දැනටනම් ඔයාල පාරාදයි ..
  බලමුකෝ කවුරු දිනයිද කියල

 7. #17
  Senior Member copper is just really nice copper is just really nice copper is just really nice copper is just really nice copper is just really nice copper's Avatar
  Join Date
  Feb 2011
  Posts
  4,220
  Likes Received
  196 times
  Quote Originally Posted by creativen View Post
  හිටපන්කො තව කස්ටිය ඉන්නවනේ උත්තරදෙන්න..
  එයාලත් උත්තර දුන්නම කියන්නම් මොකද්ද කියල..
  දැනටනම් ඔයාල පාරාදයි ..
  balamuko kiyana tharam film eka sirada kiyala...name eka kiyapankoo

 8. #18
  Senior Member මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා's Avatar
  Join Date
  Mar 2011
  Location
  තණමල්විල මල් වත්ත
  Posts
  58,459
  Likes Received
  7945 times
  Quote Originally Posted by copper View Post
  balamuko kiyana tharam film eka sirada kiyala...name eka kiyapankoo
  "ලාම්පු රෙ පෙයාර් කෙරේ"

 9. #19
  Senior Member Demax is just really nice Demax is just really nice Demax is just really nice Demax is just really nice Demax's Avatar
  Join Date
  Mar 2011
  Posts
  2,526
  Likes Received
  209 times
  හද්ද පරණ එකක් වගේ...මට මේ වගේ ෆිල්ම් අල්ලන්නේ නෑ බන් ඒ නිසා දන්නේ නෑ

 10. #20
  Top Contributor CREATIVEN is a splendid one to behold CREATIVEN is a splendid one to behold CREATIVEN is a splendid one to behold CREATIVEN is a splendid one to behold CREATIVEN is a splendid one to behold CREATIVEN is a splendid one to behold CREATIVEN's Avatar
  Join Date
  Apr 2011
  Posts
  11,222
  Likes Received
  582 times
  Quote Originally Posted by Demax View Post
  හද්ද පරණ එකක් වගේ...මට මේ වගේ ෆිල්ම් අල්ලන්නේ නෑ බන් ඒ නිසා දන්නේ නෑ
  1984 වැඩිය පරණ නැහැ..
  ඒත් මරු ..

+ Reply to Thread
Page 2 of 17 FirstFirst 1 2 3 4 12 ... LastLast

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts