හැකිනම් කියන්න | If You Could


+ Reply to Thread
Page 1 of 17 1 2 3 11 ... LastLast
Results 1 to 10 of 166

Thread: හැකිනම් කියන්න | If You Could

 1. #1
  Top Contributor CREATIVEN is a splendid one to behold CREATIVEN is a splendid one to behold CREATIVEN is a splendid one to behold CREATIVEN is a splendid one to behold CREATIVEN is a splendid one to behold CREATIVEN is a splendid one to behold CREATIVEN's Avatar
  Join Date
  Apr 2011
  Posts
  11,222
  Likes Received
  582 times

  Cool හැකිනම් කියන්න | If You Could

  හැකිනම් කියන්න ..
  මොකද්ද මේ චිත්‍රපටය..
  ඔච්චර චිත්‍රපට බලන ඔයාලට මේක බැරිවෙන්න විදියක් නැහැ..
  මෙය සිංහල චිත්‍රපටයක්ද ?
  මෙය හින්දි චිත්‍රපටයක්ද ?
  නැතිනම් මෙය ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටයක්ද ?
  මේ චිත්‍රපටයේ නම මොකද්ද ?

  හැකිනම් කියන්න ..
  මෙන්න රඟපාන අය..

  Last edited by CREATIVEN; 09-27-2011 at 04:44 PM.

 2. #2
  Contributor MANJU is a splendid one to behold MANJU is a splendid one to behold MANJU is a splendid one to behold MANJU is a splendid one to behold MANJU is a splendid one to behold MANJU is a splendid one to behold MANJU is a splendid one to behold MANJU's Avatar
  Join Date
  Apr 2011
  Location
  පාතාලේ
  Posts
  39,699
  Likes Received
  163 times
  සිංහල චිත්‍රපටයක්

 3. #3
  Senior Member මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා's Avatar
  Join Date
  Mar 2011
  Location
  තණමල්විල මල් වත්ත
  Posts
  58,459
  Likes Received
  7945 times
  ane manda meka nam

 4. #4
  Contributor MANJU is a splendid one to behold MANJU is a splendid one to behold MANJU is a splendid one to behold MANJU is a splendid one to behold MANJU is a splendid one to behold MANJU is a splendid one to behold MANJU is a splendid one to behold MANJU's Avatar
  Join Date
  Apr 2011
  Location
  පාතාලේ
  Posts
  39,699
  Likes Received
  163 times
  කුස පබා වගේ

 5. #5
  Top Contributor Punisher is a splendid one to behold Punisher is a splendid one to behold Punisher is a splendid one to behold Punisher is a splendid one to behold Punisher is a splendid one to behold Punisher is a splendid one to behold Punisher is a splendid one to behold Punisher's Avatar
  Join Date
  Dec 2010
  Location
  everywhere
  Posts
  13,790
  Likes Received
  1011 times
  මේක හින්දි එකක් ටිකක් පරණ එකක් වෙන්න ඇති

 6. #6
  Top Contributor CREATIVEN is a splendid one to behold CREATIVEN is a splendid one to behold CREATIVEN is a splendid one to behold CREATIVEN is a splendid one to behold CREATIVEN is a splendid one to behold CREATIVEN is a splendid one to behold CREATIVEN's Avatar
  Join Date
  Apr 2011
  Posts
  11,222
  Likes Received
  582 times
  තවමත් නිවරදි පිළිතුරක් නැත...

 7. #7
  Contributor MANJU is a splendid one to behold MANJU is a splendid one to behold MANJU is a splendid one to behold MANJU is a splendid one to behold MANJU is a splendid one to behold MANJU is a splendid one to behold MANJU is a splendid one to behold MANJU's Avatar
  Join Date
  Apr 2011
  Location
  පාතාලේ
  Posts
  39,699
  Likes Received
  163 times
  Quote Originally Posted by creativen View Post
  තවමත් නිවරදි පිළිතුරක් නැත...
  මලා

 8. #8
  Senior Member මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා's Avatar
  Join Date
  Mar 2011
  Location
  තණමල්විල මල් වත්ත
  Posts
  58,459
  Likes Received
  7945 times
  තෙළිඟු පාරක් වගේ

 9. #9
  Top Contributor CREATIVEN is a splendid one to behold CREATIVEN is a splendid one to behold CREATIVEN is a splendid one to behold CREATIVEN is a splendid one to behold CREATIVEN is a splendid one to behold CREATIVEN is a splendid one to behold CREATIVEN's Avatar
  Join Date
  Apr 2011
  Posts
  11,222
  Likes Received
  582 times
  හාපෝ මුන්ට මේක කියාගන්න බැරිහැටි .. නොදෝකින් බොලානම්..

 10. #10
  Senior Member මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා's Avatar
  Join Date
  Mar 2011
  Location
  තණමල්විල මල් වත්ත
  Posts
  58,459
  Likes Received
  7945 times
  Quote Originally Posted by creativen View Post
  හාපෝ මුන්ට මේක කියාගන්න බැරිහැටි .. නොදෝකින් බොලානම්..
  api me wage chaaa parawal balanne na bola

+ Reply to Thread
Page 1 of 17 1 2 3 11 ... LastLast

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts