යාලුවනේ කව්ද දන්නෙ මේ Jelly Bean ගැන....මගේ Android ෆෝන් එකට Jelly Bean4.2 update එක ඇවිත් තියනවා.. update කරන එක හොදයිද? මොනවද ඒකෙ තියන වාසිය? දන්න අය කියන්නකෝ...