ඔයලා කරන use කරන virus guard එක මොකද්ද?


+ Reply to Thread
Page 1 of 2 1 2 LastLast
Results 1 to 10 of 12

Thread: ඔයලා කරන use කරන virus guard එක මොකද්ද?

 1. #1
  Senior Member S.T.A.L.K.E.R. is a name known to all S.T.A.L.K.E.R. is a name known to all S.T.A.L.K.E.R. is a name known to all S.T.A.L.K.E.R. is a name known to all S.T.A.L.K.E.R. is a name known to all S.T.A.L.K.E.R. is a name known to all S.T.A.L.K.E.R.'s Avatar
  Join Date
  Jun 2013
  Location
  Chernobyl
  Posts
  539
  Likes Received
  245 times

  ඔයලා කරන use කරන virus guard එක මොකද්ද?

  ඔයලා කරන use කරන Virus guard එක මේවගෙන් මොකද්ද? කට්ටියම Vote කරමුකෝ එහෙනම්.


  01. BitDefender Antivirus
  02. McAfee Antivirus
  03. Kaspersky Antivirus
  04. ESET Antivirus
  05. Norton Antivirus
  06. F-Secure Antivirus
  07. Vipre Antivirus
  08. TrendMicro Antivirus
  09. ZoneAlarm Antivirus
  10. Panda Antivirus
  11. Avira Antivirus
  12. Avast Antivirus
  13. AVG Antivirus
  14. Microsoft Security Essentials
  15. Quick Heal Antivirus

 2. #2
  Junior Member operamax is an unknown quantity at this point
  Join Date
  Jul 2012
  Posts
  7
  Likes Received
  0 times
  windows defender

 3. #3
  Top Contributor Eranga 44 is a splendid one to behold Eranga 44 is a splendid one to behold Eranga 44 is a splendid one to behold Eranga 44 is a splendid one to behold Eranga 44 is a splendid one to behold Eranga 44 is a splendid one to behold Eranga 44 is a splendid one to behold Eranga 44 is a splendid one to behold Eranga 44's Avatar
  Join Date
  Aug 2012
  Posts
  12,162
  Likes Received
  924 times
  AVG

 4. #4
  Senior Member pavara will become famous soon enough pavara will become famous soon enough pavara's Avatar
  Join Date
  Jan 2013
  Posts
  539
  Likes Received
  0 times
  ESET Antivirus

 5. #5
  Senior Member thilanka mihiranga has a brilliant future thilanka mihiranga has a brilliant future thilanka mihiranga has a brilliant future thilanka mihiranga has a brilliant future thilanka mihiranga has a brilliant future thilanka mihiranga has a brilliant future thilanka mihiranga has a brilliant future thilanka mihiranga has a brilliant future thilanka mihiranga has a brilliant future thilanka mihiranga has a brilliant future thilanka mihiranga has a brilliant future thilanka mihiranga's Avatar
  Join Date
  Nov 2011
  Location
  ඉන්න තැන, ගෙදර.
  Posts
  13,660
  Likes Received
  1038 times
  Kaspersky

 6. #6
  Junior Member shanlayon is an unknown quantity at this point shanlayon's Avatar
  Join Date
  Apr 2013
  Posts
  22
  Likes Received
  0 times
  trendmicro

 7. #7
  Junior Member kanchana086 is an unknown quantity at this point kanchana086's Avatar
  Join Date
  Nov 2012
  Location
  My Computer
  Posts
  24
  Likes Received
  8 times
  AVG

 8. #8
  Junior Member isuru ganganath is an unknown quantity at this point isuru ganganath's Avatar
  Join Date
  Jan 2014
  Posts
  9
  Likes Received
  0 times
  eset

 9. #9
  Junior Member agpra is an unknown quantity at this point
  Join Date
  Mar 2012
  Posts
  3
  Likes Received
  2 times
  කැස්පා......තමා.............

 10. #10
  Member nmaster is on a distinguished road
  Join Date
  Jan 2014
  Posts
  34
  Likes Received
  0 times
  AVG

+ Reply to Thread
Page 1 of 2 1 2 LastLast

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts