පාරක් කිව්වොත් කවුරුත් බලයි. නෑ නෑ එහෙම පාරක් නෙවෙයි මේක තමයි ලෝකයේ භයානකම පාර. මේකෙ නම ඇල් කැමිටෝ ඩෙල් රේ El Caminito del Rey.තියෙන්නෙ දකුණු ස්පාඤ්ඤයෙ ඇලෝරා Alora
කියන ගමට කිට්ටුව. මේක හදල තියෙන්නේ 1901 දි. ජල විදුලිය නිපදවන්න කෝරෝ සහ ජයිටන්ජෝ කියන දියඇලි වල බලාගාර power plants අතර භාණ්ඩ හුවමාරු කරන්න , ඇල මාර්ගයේ අලුත්වැඩියා
කටයුතු වලටයි ,එහි සේවකයින් තමයි 1905 දී හදල ඉවර කරල තියෙන්නේ. නමුත් මේක හොයාගෙන තියෙන්නේ 1921 දී .
අද වෙන කොට එකේ තැනින් තැන කඩා වැටිල තියෙන්නේ.ලෝකේ නන් දෙසින් පැමිනෙන කඳු නගින්නන්ගේ ප්‍රියතම ස්ථානයකි. මෙහි තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ දිය ඇලි අතර කෙටිපාරක් තවම නොමැති වීමයි.2006 දී ස්පාඤ්ඤ රජය
තීරනය කරා මෙය අලුත්වැඩියා කරන්න ..