මා ඔබේ නමින් ආදරේ


+ Reply to Thread
Page 1 of 2 1 2 LastLast
Results 1 to 10 of 17

Thread: මා ඔබේ නමින් ආදරේ

 1. #1
  Senior Member RANGANA BLC is a name known to all RANGANA BLC is a name known to all RANGANA BLC is a name known to all RANGANA BLC is a name known to all RANGANA BLC is a name known to all RANGANA BLC is a name known to all RANGANA BLC's Avatar
  Join Date
  Jul 2012
  Location
  SOUL
  Posts
  2,041
  Likes Received
  1060 times

  Cool මා ඔබේ නමින් ආදරේ

  ගුම් ගී ගුම් ගී කිව් හැන්දෑවේ
  කිසිදින නොපැතු සේ
  දුටුවා රුව ඇගේ
  කොහේදෝ සිට අවාදෝ

  මා සිත බැදී රු රැජිනී

  කවදා මගේ වෙන්නේදෝ

  පෙම් සුරගන හද ලැබැදී  මා ඔබේ නමින් ආදරේ

  පිදු දා අදයි ජිවිතේ

  පින් පිරු සදයි ප්‍රේමයේ

  කිදුරිය මගේ සෙනේහයේ
  මා ඔබේ නමින් ආදරේ //


  ඇසි දිසි ඉදුවර නෙතු පැටලී

  සිත දිව්වා මා දුර නොදැනී

  මින් පෙර හුරු නැ කිසිම දිනේ

  එනමුදු රුව මා කළා වශී  නුබ කව්ද කියා කොහේ ඉන්නේ කියා

  හදවත සේව්වානේ සිතට හොරේ


  මා ඔබේ නමින් ආදරේ //


  තරුවට දිදුලන සද රැජිනී

  සිනහවේ උල්පත සොමි කැකුලි

  සද වත සේයා රුව පිරුණේ

  ඔබේ රුව පැරදුවා සද කොමලි

  පැතු සිහින අරන් මල් දෙවැට දිගේ

  ඔබ එන්න මගේ පන රත්තරනේ

  මා ඔබේ නමින් ආදරේ //

 2. #2
  Member muthugala is an unknown quantity at this point muthugala's Avatar
  Join Date
  Jul 2012
  Posts
  39
  Likes Received
  0 times
  perfect love................

 3. #3
  Senior Member gdplk is a glorious beacon of light gdplk is a glorious beacon of light gdplk is a glorious beacon of light gdplk is a glorious beacon of light gdplk is a glorious beacon of light gdplk's Avatar
  Join Date
  Jun 2013
  Location
  ගෙදර
  Posts
  1,794
  Likes Received
  0 times

 4. #4
  Senior Member apkumara is just really nice apkumara is just really nice apkumara is just really nice apkumara is just really nice apkumara's Avatar
  Join Date
  Dec 2012
  Location
  සොයමින් ඇත
  Posts
  1,552
  Likes Received
  274 times

 5. #5
  Top Contributor SupunWe is just really nice SupunWe is just really nice SupunWe is just really nice SupunWe is just really nice SupunWe is just really nice SupunWe's Avatar
  Join Date
  Oct 2013
  Location
  සිරි ලංකාව.
  Posts
  894
  Likes Received
  0 times

 6. #6
  Top Contributor SupunWe is just really nice SupunWe is just really nice SupunWe is just really nice SupunWe is just really nice SupunWe is just really nice SupunWe's Avatar
  Join Date
  Oct 2013
  Location
  සිරි ලංකාව.
  Posts
  894
  Likes Received
  0 times

 7. #7
  Tech Support janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga's Avatar
  Join Date
  Nov 2011
  Location
  Ja-ela
  Posts
  39,353
  Likes Received
  2538 times

 8. #8
  Senior Member RANGANA BLC is a name known to all RANGANA BLC is a name known to all RANGANA BLC is a name known to all RANGANA BLC is a name known to all RANGANA BLC is a name known to all RANGANA BLC is a name known to all RANGANA BLC's Avatar
  Join Date
  Jul 2012
  Location
  SOUL
  Posts
  2,041
  Likes Received
  1060 times
  Quote Originally Posted by muthugala View Post
  perfect love................
  Quote Originally Posted by gdplk View Post
  Quote Originally Posted by apkumara View Post

  Quote Originally Posted by SupunWe View Post
  Quote Originally Posted by janith nilanga View Post

 9. #9
  Senior Member මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා's Avatar
  Join Date
  Mar 2011
  Location
  තණමල්විල මල් වත්ත
  Posts
  58,453
  Likes Received
  7945 times
  patta

 10. #10
  Member Ayeshi will become famous soon enough Ayeshi's Avatar
  Join Date
  May 2014
  Posts
  41
  Likes Received
  0 times

+ Reply to Thread
Page 1 of 2 1 2 LastLast

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts