හොද ළමයෙක් වෙන්න දුවේ ...


+ Reply to Thread
Page 2 of 4 FirstFirst 1 2 3 4 LastLast
Results 11 to 20 of 31

Thread: හොද ළමයෙක් වෙන්න දුවේ ...

 1. #11
  Senior Member umayantha will become famous soon enough umayantha's Avatar
  Join Date
  Mar 2012
  Location
  Gampaha
  Posts
  459
  Likes Received
  0 times
  වටිනා ලිපියක් සහෝ...සලකන්න බෑලු ඔන්න.
  You must spread some Reputation around before giving it to janith nilanga again.

 2. #12
  Senior Member gdplk is a glorious beacon of light gdplk is a glorious beacon of light gdplk is a glorious beacon of light gdplk is a glorious beacon of light gdplk is a glorious beacon of light gdplk's Avatar
  Join Date
  Jun 2013
  Location
  ගෙදර
  Posts
  1,798
  Likes Received
  0 times
  දුවලට විතරක් නෙමෙයි, මේක පුතාලටත් වැදගත්..
  එල ජනියා..
  2+

 3. #13
  Senior Member achala2010 is a splendid one to behold achala2010 is a splendid one to behold achala2010 is a splendid one to behold achala2010 is a splendid one to behold achala2010 is a splendid one to behold achala2010 is a splendid one to behold achala2010 is a splendid one to behold achala2010's Avatar
  Join Date
  Mar 2013
  Posts
  2,344
  Likes Received
  239 times
  You must spread some Reputation around before giving it to janith nilanga again.

  නියමයි ජනිය සළකන්න දෙන්ට බැරිලු

 4. #14
  Tech Support janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga's Avatar
  Join Date
  Nov 2011
  Location
  Ja-ela
  Posts
  39,405
  Likes Received
  2538 times
  Quote Originally Posted by achala2010 View Post
  You must spread some Reputation around before giving it to janith nilanga again.

  නියමයි ජනිය සළකන්න දෙන්ට බැරිලු
  තැන්ක්ස් මචෝ


  Quote Originally Posted by gdplk View Post
  දුවලට විතරක් නෙමෙයි, මේක පුතාලටත් වැදගත්..
  එල ජනියා..
  2+
  අනිවා අනිවා ,, තැන්ක්ස්

  Quote Originally Posted by umayantha View Post
  වටිනා ලිපියක් සහෝ...සලකන්න බෑලු ඔන්න.
  You must spread some Reputation around before giving it to janith nilanga again.
  තැන්ක්ස් මචෝ

 5. #15
  Tech Support janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga's Avatar
  Join Date
  Nov 2011
  Location
  Ja-ela
  Posts
  39,405
  Likes Received
  2538 times
  Quote Originally Posted by sapumal99 View Post
  නියම ලිපියක් සහෝ... Rep 5+++++ ඔන්න සැලකුවා
  Thanks Macho

 6. #16
  Tech Support janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga's Avatar
  Join Date
  Nov 2011
  Location
  Ja-ela
  Posts
  39,405
  Likes Received
  2538 times
  Quote Originally Posted by damithperera View Post
  හොඳ විස්තරයක් ජනියා ...සලකන්න බැරි එක තමයි දුක .................
  Thanks Damiyo

 7. #17
  Tech Support janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga's Avatar
  Join Date
  Nov 2011
  Location
  Ja-ela
  Posts
  39,405
  Likes Received
  2538 times
  Quote Originally Posted by Seeker View Post
  You must spread some Reputation around before giving it to janith nilanga again.
  Thanks Macho

 8. #18
  Senior Member p.d.m.asanka will become famous soon enough p.d.m.asanka's Avatar
  Join Date
  Mar 2012
  Location
  Loading...
  Posts
  119
  Likes Received
  0 times
  GooD PosT මචෝ...

 9. #19
  Top Contributor SupunWe is just really nice SupunWe is just really nice SupunWe is just really nice SupunWe is just really nice SupunWe is just really nice SupunWe's Avatar
  Join Date
  Oct 2013
  Location
  සිරි ලංකාව.
  Posts
  897
  Likes Received
  0 times
  මේ කියලා තියෙන්නෙ ලංකාවෙ කෙල්ලන්ටද ජනියෝ!

 10. #20
  Tech Support janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga's Avatar
  Join Date
  Nov 2011
  Location
  Ja-ela
  Posts
  39,405
  Likes Received
  2538 times
  Quote Originally Posted by ajiya View Post
  එල එල මචන්....හොද විස්තරයක් You must spread some Reputation around before giving it to janith nilanga again.හෙටවත් බලමු
  තැන්ක්ස් අජියෝ

+ Reply to Thread
Page 2 of 4 FirstFirst 1 2 3 4 LastLast

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts