ආදරේ


+ Reply to Thread
Results 1 to 9 of 9

Thread: ආදරේ

 1. #1
  Senior Member RANGANA BLC is a name known to all RANGANA BLC is a name known to all RANGANA BLC is a name known to all RANGANA BLC is a name known to all RANGANA BLC is a name known to all RANGANA BLC is a name known to all RANGANA BLC's Avatar
  Join Date
  Jul 2012
  Location
  SOUL
  Posts
  2,041
  Likes Received
  1060 times

  Cool ආදරේ  සිසිලේ මේ සද රැස් දහරා ගලනා
  වැටිලා රන් නදියේ වේලිලා
  කිමිදී දිලිනා ඔබමයි රුව මේ
  ආදරේ

  මන්මද රංජන කැලුම් සිනා මල් සලාලා
  නිල්වරලස හැඩ පානා ඔමරිය බලාලා
  පින්පිරු කුමරුන් නෙතේ කතා මල් ගොතාලා
  දැලේ සිබිනා සිසිලේ ගලනා මිහිරේ ගගුලයි
  ආදරේ

  මන්මද ගමනින් නාද රටා පෙළ තබාලා
  ඉගිබිගි හැගුමින් සෙනෙහේ ගී පෙළ කියාලා
  සරුකර පැතුමන් ගලා හදවත් තෙමාලා
  ඔබගේ ගුණේනා සිසිලේ සතපා මවගේ බිලිදුයි
  ආදරේ
  Last edited by RANGANA BLC; 04-16-2015 at 09:47 PM.

 2. #2
  Tech Support janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga's Avatar
  Join Date
  Nov 2011
  Location
  Ja-ela
  Posts
  39,367
  Likes Received
  2538 times
  Ela Ela Niyamai

 3. #3
  Senior Member මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා's Avatar
  Join Date
  Mar 2011
  Location
  තණමල්විල මල් වත්ත
  Posts
  58,458
  Likes Received
  7945 times
  පට්ටනේ මෙයා

 4. #4
  Senior Member sameeramw has much to be proud of sameeramw has much to be proud of sameeramw has much to be proud of sameeramw has much to be proud of sameeramw has much to be proud of sameeramw has much to be proud of sameeramw has much to be proud of sameeramw has much to be proud of sameeramw has much to be proud of sameeramw's Avatar
  Join Date
  Aug 2014
  Location
  CLASSIFIED
  Posts
  1,840
  Likes Received
  0 times

 5. #5
  Senior Member Code#M is a splendid one to behold Code#M is a splendid one to behold Code#M is a splendid one to behold Code#M is a splendid one to behold Code#M is a splendid one to behold Code#M is a splendid one to behold Code#M is a splendid one to behold Code#M is a splendid one to behold Code#M's Avatar
  Join Date
  Jan 2014
  Location
  Error 404, Location Not Found
  Posts
  12,080
  Likes Received
  0 times
  elane

 6. #6
  Senior Member Seeker is a name known to all Seeker is a name known to all Seeker is a name known to all Seeker is a name known to all Seeker is a name known to all Seeker is a name known to all Seeker's Avatar
  Join Date
  Apr 2013
  Location
  ඇයි එන්න ද?
  Posts
  3,467
  Likes Received
  56 times

 7. #7
  Senior Member Imal619 is a splendid one to behold Imal619 is a splendid one to behold Imal619 is a splendid one to behold Imal619 is a splendid one to behold Imal619 is a splendid one to behold Imal619 is a splendid one to behold Imal619 is a splendid one to behold Imal619's Avatar
  Join Date
  Jan 2013
  Posts
  8,240
  Likes Received
  0 times
  patta patta...keep posting...

 8. #8
  Senior Member infokosala is just really nice infokosala is just really nice infokosala is just really nice infokosala is just really nice infokosala's Avatar
  Join Date
  Dec 2012
  Location
  සිරි ලංකාවේ...
  Posts
  2,614
  Likes Received
  0 times
  patta

 9. #9
  Senior Member RANGANA BLC is a name known to all RANGANA BLC is a name known to all RANGANA BLC is a name known to all RANGANA BLC is a name known to all RANGANA BLC is a name known to all RANGANA BLC is a name known to all RANGANA BLC's Avatar
  Join Date
  Jul 2012
  Location
  SOUL
  Posts
  2,041
  Likes Received
  1060 times
  Quote Originally Posted by janith nilanga View Post
  Ela Ela Niyamai
  Quote Originally Posted by මරු හිරා View Post
  පට්ටනේ මෙයා
  Quote Originally Posted by sameeramw View Post
  Quote Originally Posted by Code#M View Post
  elane
  Quote Originally Posted by Seeker View Post
  Quote Originally Posted by Imal619 View Post
  patta patta...keep posting...
  Quote Originally Posted by infokosala View Post
  patta

+ Reply to Thread

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts