-----> බුදුරුව මත වාඩිවී අරක්කු බීලා


+ Reply to Thread
Results 1 to 7 of 7

Thread: -----> බුදුරුව මත වාඩිවී අරක්කු බීලා

 1. #1
  Senior Member sumane is a splendid one to behold sumane is a splendid one to behold sumane is a splendid one to behold sumane is a splendid one to behold sumane is a splendid one to behold sumane is a splendid one to behold sumane is a splendid one to behold sumane's Avatar
  Join Date
  Oct 2014
  Posts
  490
  Likes Received
  0 times

  -----> බුදුරුව මත වාඩිවී අරක්කු බීලා  මව්බිම 2015-07-13 දින 13 පිටුව

  -----> බුදුරුව හැඳි කත

 2. #2
  Senior Member CHAMARAN has a spectacular aura about CHAMARAN has a spectacular aura about CHAMARAN's Avatar
  Join Date
  Oct 2012
  Location
  homagama
  Posts
  1,977
  Likes Received
  0 times
  මේකෙන් අපේ වෙනසයි උන්ගේ තිරිසන් කමයි ඔප්පු වෙනවා...මුන්ට අල්ලට කියල අරවන්න ඕනේ......

 3. #3
  Senior Member A$itha is a splendid one to behold A$itha is a splendid one to behold A$itha is a splendid one to behold A$itha is a splendid one to behold A$itha is a splendid one to behold A$itha is a splendid one to behold A$itha is a splendid one to behold A$itha's Avatar
  Join Date
  Apr 2015
  Location
  අපේ ගෙදර
  Posts
  2,936
  Likes Received
  0 times
  වෙන ආගමකට ගරු කරන්න බැරි තිරිසන්නු දෙන්නෙක්
  ඔය කරපු වැඩේට නම් තොපි දෙන්නගේ පස්ස කුණු වෙලා පනුවෝ ගහනවා


 4. #4
  Tech Support janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga's Avatar
  Join Date
  Nov 2011
  Location
  Ja-ela
  Posts
  39,353
  Likes Received
  2538 times
  Quote Originally Posted by A$itha View Post
  වෙන ආගමකට ගරු කරන්න බැරි තිරිසන්නු දෙන්නෙක්
  ඔය කරපු වැඩේට නම් තොපි දෙන්නගේ පස්ස කුණු වෙලා පනුවෝ ගහනවා


 5. #5
  Senior Member sumane is a splendid one to behold sumane is a splendid one to behold sumane is a splendid one to behold sumane is a splendid one to behold sumane is a splendid one to behold sumane is a splendid one to behold sumane is a splendid one to behold sumane's Avatar
  Join Date
  Oct 2014
  Posts
  490
  Likes Received
  0 times
  Quote Originally Posted by CHAMARAN View Post
  මේකෙන් අපේ වෙනසයි උන්ගේ තිරිසන් කමයි ඔප්පු වෙනවා...මුන්ට අල්ලට කියල අරවන්න ඕනේ......
  Quote Originally Posted by A$itha View Post
  වෙන ආගමකට ගරු කරන්න බැරි තිරිසන්නු දෙන්නෙක්
  ඔය කරපු වැඩේට නම් තොපි දෙන්නගේ පස්ස කුණු වෙලා පනුවෝ ගහනවා


 6. #6
  Senior Member මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා's Avatar
  Join Date
  Mar 2011
  Location
  තණමල්විල මල් වත්ත
  Posts
  58,452
  Likes Received
  7945 times
  Quote Originally Posted by A$itha View Post
  වෙන ආගමකට ගරු කරන්න බැරි තිරිසන්නු දෙන්නෙක්
  ඔය කරපු වැඩේට නම් තොපි දෙන්නගේ පස්ස කුණු වෙලා පනුවෝ ගහනවා

  එකෙන්ම

 7. #7
  Senior Member TharakaMadushan has much to be proud of TharakaMadushan has much to be proud of TharakaMadushan has much to be proud of TharakaMadushan has much to be proud of TharakaMadushan has much to be proud of TharakaMadushan has much to be proud of TharakaMadushan has much to be proud of TharakaMadushan has much to be proud of TharakaMadushan's Avatar
  Join Date
  Jul 2014
  Location
  ආපායේ
  Posts
  1,960
  Likes Received
  0 times
  Quote Originally Posted by CHAMARAN View Post
  මේකෙන් අපේ වෙනසයි උන්ගේ තිරිසන් කමයි ඔප්පු වෙනවා...මුන්ට අල්ලට කියල අරවන්න ඕනේ......
  Quote Originally Posted by A$itha View Post
  වෙන ආගමකට ගරු කරන්න බැරි තිරිසන්නු දෙන්නෙක්
  ඔය කරපු වැඩේට නම් තොපි දෙන්නගේ පස්ස කුණු වෙලා පනුවෝ ගහනවා

  ආයෙත් අහලා,,,,, මුන් මහා තිරිසන්නු.

+ Reply to Thread

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts