ගන්නා ඇමතුම් මොබිටෙල් සඳහා දිනකට විනාඩි 50ක් නොමිලේ. වෙනත් ජාල වලට විනාඩියට රුපියලයි
SMS දිනකට මොබිටෙල් අංක සඳහා 50ක් නොමිලේ
50MB data දිනකට නොමිලේ
අය කිරීම දිනකට රුපියල් 5
SIM එකේ මිල රුපියල් 400ක් පමණ.
Prepaid package එකකි.
මේක ගන්න කියල මම ID copy එකක් යැව්වා. දින කීපයක් යනවා ඇක්ටිව් වෙන්න. මොකද මේක ගැන හිතෙන්නේ? මට නම් වැඩි දෙනෙක් ඉන්නේ මොබිටෙල් නම්බර් තියන අය නිසා මේක ලාභයි කියල හිතුණා. අනිත් ඒවටත් රුපියලයි සත ගානක් නිසා ඒකත් ලාභයි.කාට හරි මේක ගන්න ආසාවක් තියනවා නම් මම අරගෙන බලල කියන්නම්.මම ගන්න කෙනාවම contact කරලා දෙන්න පුළුවන් වෙයි. දැනට යාළුවො කීප දෙනෙක්ම අරගෙන තියෙන්නේ. උන් නම් කියන්නෙ පට්ටම ලාබයි කියල.