නව කාසි එකතුව


+ Reply to Thread
Page 2 of 2 FirstFirst 1 2
Results 11 to 13 of 13

Thread: නව කාසි එකතුව

 1. #11
  Tech Support janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga's Avatar
  Join Date
  Nov 2011
  Location
  Ja-ela
  Posts
  39,348
  Likes Received
  2538 times
  Quote Originally Posted by thasneen View Post
  mage langa thiyanawa oneda?
  Denna Denna ,,, Loku Udauwak Saho

 2. #12
  Tech Support janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga's Avatar
  Join Date
  Nov 2011
  Location
  Ja-ela
  Posts
  39,348
  Likes Received
  2538 times
  Quote Originally Posted by Imal619 View Post
  ඔය කාසි වර්ග 25කින් හොයල බැංකුවට දුන්නම රු 2500ක් දෙනවා කියන්නේ ඇත්තද බන්?
  Pissuda Ban

 3. #13
  Senior Member A$itha is a splendid one to behold A$itha is a splendid one to behold A$itha is a splendid one to behold A$itha is a splendid one to behold A$itha is a splendid one to behold A$itha is a splendid one to behold A$itha is a splendid one to behold A$itha's Avatar
  Join Date
  Apr 2015
  Location
  අපේ ගෙදර
  Posts
  2,936
  Likes Received
  0 times
  Quote Originally Posted by Imal619 View Post
  ඔය කාසි වර්ග 25කින් හොයල බැංකුවට දුන්නම රු 2500ක් දෙනවා කියන්නේ ඇත්තද බන්?
  හැබැයි ඔය කාසිවල වටිනාකම බැංකුවට දීලා ඔය කාසි ටික ගන්න පුළුවන්....

+ Reply to Thread
Page 2 of 2 FirstFirst 1 2

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts