අන්තර්ජාල පහසුකම් ලබාගන්නේ කුමන සමාගමෙන්ද?


View Poll Results: ඔබ අන්තර්ජාල පහසුකම් ලබාගන්නේ කුමන ස

Voters
149. You may not vote on this poll
 • SLT

  66 44.30%
 • Mobitel

  20 13.42%
 • Dialog

  63 42.28%
 • Etisalat

  7 4.70%
 • Hutch

  23 15.44%
 • Airtel

  5 3.36%
 • Lanka bell

  3 2.01%
Multiple Choice Poll.
+ Reply to Thread
Page 1 of 4 1 2 3 ... LastLast
Results 1 to 10 of 31

Thread: අන්තර්ජාල පහසුකම් ලබාගන්නේ කුමන සමාගමෙන්ද?

 1. #1
  Senior Member S.T.A.L.K.E.R. is a name known to all S.T.A.L.K.E.R. is a name known to all S.T.A.L.K.E.R. is a name known to all S.T.A.L.K.E.R. is a name known to all S.T.A.L.K.E.R. is a name known to all S.T.A.L.K.E.R. is a name known to all S.T.A.L.K.E.R.'s Avatar
  Join Date
  Jun 2013
  Location
  Chernobyl
  Posts
  539
  Likes Received
  245 times

  Post අන්තර්ජාල පහසුකම් ලබාගන්නේ කුමන සමාගමෙන්ද?

  ඔබ අන්තර්ජාල පහසුකම් ලබාගන්නේ කුමන සමාගමෙන්ද?

  SLT
  Mobitel
  Dialog
  Etisalat
  Hutch
  Airtel
  Lanka bell

 2. #2
  Senior Member sameeramw has much to be proud of sameeramw has much to be proud of sameeramw has much to be proud of sameeramw has much to be proud of sameeramw has much to be proud of sameeramw has much to be proud of sameeramw has much to be proud of sameeramw has much to be proud of sameeramw has much to be proud of sameeramw's Avatar
  Join Date
  Aug 2014
  Location
  CLASSIFIED
  Posts
  1,838
  Likes Received
  0 times
  2 packages from mobitel

  1. 5GB upahara for mobile phone
  2. unlimited co-operate package from my company

 3. #3
  Senior Member Code#M is a splendid one to behold Code#M is a splendid one to behold Code#M is a splendid one to behold Code#M is a splendid one to behold Code#M is a splendid one to behold Code#M is a splendid one to behold Code#M is a splendid one to behold Code#M is a splendid one to behold Code#M's Avatar
  Join Date
  Jan 2014
  Location
  Error 404, Location Not Found
  Posts
  12,077
  Likes Received
  0 times
  Dialog

 4. #4
  Senior Member infokosala is just really nice infokosala is just really nice infokosala is just really nice infokosala is just really nice infokosala's Avatar
  Join Date
  Dec 2012
  Location
  සිරි ලංකාවේ...
  Posts
  2,612
  Likes Received
  0 times
  SLT

 5. #5
  Senior Member Imal619 is a splendid one to behold Imal619 is a splendid one to behold Imal619 is a splendid one to behold Imal619 is a splendid one to behold Imal619 is a splendid one to behold Imal619 is a splendid one to behold Imal619 is a splendid one to behold Imal619's Avatar
  Join Date
  Jan 2013
  Posts
  8,239
  Likes Received
  0 times
  SLT Thama...

 6. #6
  Senior Member Imal619 is a splendid one to behold Imal619 is a splendid one to behold Imal619 is a splendid one to behold Imal619 is a splendid one to behold Imal619 is a splendid one to behold Imal619 is a splendid one to behold Imal619 is a splendid one to behold Imal619's Avatar
  Join Date
  Jan 2013
  Posts
  8,239
  Likes Received
  0 times
  Quote Originally Posted by infokosala View Post
  SLT
  mokada yako thatamanne...SLT hoda nedda?????

 7. #7
  Senior Member infokosala is just really nice infokosala is just really nice infokosala is just really nice infokosala is just really nice infokosala's Avatar
  Join Date
  Dec 2012
  Location
  සිරි ලංකාවේ...
  Posts
  2,612
  Likes Received
  0 times
  Quote Originally Posted by Imal619 View Post
  mokada yako thatamanne...SLT hoda nedda?????

 8. #8
  Senior Member මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා's Avatar
  Join Date
  Mar 2011
  Location
  තණමල්විල මල් වත්ත
  Posts
  58,455
  Likes Received
  7945 times
  Hutch 2G
  & LEARN

 9. #9
  Senior Member pasan ravindu is just really nice pasan ravindu is just really nice pasan ravindu is just really nice pasan ravindu is just really nice pasan ravindu's Avatar
  Join Date
  Nov 2012
  Location
  TOP SECRET
  Posts
  2,334
  Likes Received
  192 times
  SLT

 10. #10
  Senior Member A$itha is a splendid one to behold A$itha is a splendid one to behold A$itha is a splendid one to behold A$itha is a splendid one to behold A$itha is a splendid one to behold A$itha is a splendid one to behold A$itha is a splendid one to behold A$itha's Avatar
  Join Date
  Apr 2015
  Location
  අපේ ගෙදර
  Posts
  2,938
  Likes Received
  0 times
  ඩයලොග් සහා හච්

+ Reply to Thread
Page 1 of 4 1 2 3 ... LastLast

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts