අලුතින් බලන්න පටන් ගන්න හොද tv සිරිස් එකක් කියහල්ල ප්ලීස්


+ Reply to Thread
Page 1 of 2 1 2 LastLast
Results 1 to 10 of 14

Thread: අලුතින් බලන්න පටන් ගන්න හොද tv සිරිස් එකක් කියහල්ල ප්ලීස්

 1. #1
  Member strongharshana will become famous soon enough strongharshana's Avatar
  Join Date
  Sep 2014
  Location
  sri lanka
  Posts
  87
  Likes Received
  0 times

  අලුතින් බලන්න පටන් ගන්න හොද tv සිරිස් එකක් කියහල්ල ප්ලීස්

  දැනට පලපු/ බලන ඒවා
  ඇරෝ
  ෆ්ලෑෂ්
  ලාස්ට් ෂිප්
  වයිකින්
  ගේම් ඔෆ් ත්රෝන්
  ඉන්ටෝද බ්ලැඩ් ලෑන්ඩ්ස්
  the 100
  සුපනචුරල්
  බ්ලැක් සෙයිල්
  ස්පාර්ටකස්
  බ්‍රේකින් බෑඩ්

 2. #2
  Senior Member pasan ravindu is just really nice pasan ravindu is just really nice pasan ravindu is just really nice pasan ravindu is just really nice pasan ravindu's Avatar
  Join Date
  Nov 2012
  Location
  TOP SECRET
  Posts
  2,335
  Likes Received
  192 times
  Burn Notice
  Human Target
  Leverage
  Grimm
  Constantine
  Lucifer
  Stitchers
  Limitless
  Humans
  Proof
  Sense 8
  Sanctuary
  Grey's Anatomy
  House M.D

 3. #3
  Senior Member pasan ravindu is just really nice pasan ravindu is just really nice pasan ravindu is just really nice pasan ravindu is just really nice pasan ravindu's Avatar
  Join Date
  Nov 2012
  Location
  TOP SECRET
  Posts
  2,335
  Likes Received
  192 times
  24
  Saving Hope
  The Listener
  Sleepy Hollow
  Alias
  Roswell
  X files
  Flash Gorden
  Lie to me
  Continuum
  Heaven
  CSI
  CSI : NY
  CSI : Cyber
  Dominion
  Defiance
  NCIS
  NCIS : LA
  NCIS : NO
  Extant
  Eureka
  Warehouse 13
  Falling Skies
  Elementary
  Numbers
  Brain Games
  Gotham
  Tatau
  Hawaii Five O
  Last Resort
  Intelligence
  Hustle
  Suits
  Psych
  The Whispers

  Last edited by pasan ravindu; 12-30-2015 at 07:18 PM.

 4. #4
  Senior Member pasan ravindu is just really nice pasan ravindu is just really nice pasan ravindu is just really nice pasan ravindu is just really nice pasan ravindu's Avatar
  Join Date
  Nov 2012
  Location
  TOP SECRET
  Posts
  2,335
  Likes Received
  192 times
  Unforgettable
  Vampire Diaries


 5. #5
  Tech Support janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga has a reputation beyond repute janith nilanga's Avatar
  Join Date
  Nov 2011
  Location
  Ja-ela
  Posts
  39,401
  Likes Received
  2538 times

 6. #6
  Senior Member sandunlakmal will become famous soon enough sandunlakmal will become famous soon enough
  Join Date
  Dec 2011
  Posts
  441
  Likes Received
  0 times

 7. #7
  Senior Member pasan ravindu is just really nice pasan ravindu is just really nice pasan ravindu is just really nice pasan ravindu is just really nice pasan ravindu's Avatar
  Join Date
  Nov 2012
  Location
  TOP SECRET
  Posts
  2,335
  Likes Received
  192 times
  If u want more I'll just post 'em later

 8. #8
  Senior Member hasan will become famous soon enough
  Join Date
  Apr 2015
  Posts
  256
  Likes Received
  0 times
  අඩො the walking dead balapan ඒක බලල නැත්නම් වැඩක් නැ

 9. #9
  Member strongharshana will become famous soon enough strongharshana's Avatar
  Join Date
  Sep 2014
  Location
  sri lanka
  Posts
  87
  Likes Received
  0 times
  Quote Originally Posted by hasan View Post
  අඩො the walking dead balapan ඒක බලල නැත්නම් වැඩක් නැ
  හ්ම්ම් ලාස්ට් ෂිප් බැලුවට පස්සේ කල්පනා කරේ ඕක බලන්න තමා

 10. #10
  Member strongharshana will become famous soon enough strongharshana's Avatar
  Join Date
  Sep 2014
  Location
  sri lanka
  Posts
  87
  Likes Received
  0 times
  Quote Originally Posted by pasan ravindu View Post
  Burn Notice
  Human Target
  Leverage
  Grimm
  Constantine
  Lucifer
  Stitchers
  Limitless
  Humans
  Proof
  Sense 8
  Sanctuary
  Grey's Anatomy
  House M.D
  Limitless
  Humans baluwa

+ Reply to Thread
Page 1 of 2 1 2 LastLast

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts