$1 පහසුවෙන් හොයන්නේ කොහොමද?


+ Reply to Thread
Page 1 of 2 1 2 LastLast
Results 1 to 10 of 16

Thread: $1 පහසුවෙන් හොයන්නේ කොහොමද?

 1. #1
  Member alexipm is an unknown quantity at this point
  Join Date
  Oct 2012
  Posts
  52
  Likes Received
  0 times

  $1 පහසුවෙන් හොයන්නේ කොහොමද?

  මේක හරි සරල වැඩක්, මම මේ කියලා තියෙන විදිහට කරන්න
  1.මේ Site එකක ගිහින් මුලින්ම Register වෙන්න.
  Click Here https://goo.gl/2UKZcl

  2.දැන් ඔයාලගේ Affiliate link එක Copy කර ගන්න.
  3. එක Forum එකේ ඔයාලගේ Site එකේ හෝ Vider, Skype ඉන්න යාළුවන්ට Share කරලා ඒක Click කරලා Site එකට එන්න කියන්න.

  එච්චරයි. එක Click එකකට $0.04 හම්බ වෙනවා. Click 25 ගත්ත ගමන් $1 එනවා. එක Bitcoin එකට ගන්න පුළුවන්. පස්සේ එක Ebay හරි වෙන Site එකක හරි $1.5 වගේ විකුණලා Paypal හරි අතට හරි සල්ලි ගන්න පුළුවන්.

  මේකේ මට පින්තුර දන්නා දෙන්නේ නැහැ. Payment Proof හරි වැඩේ තේරුණේ නැති කෙනෙක් හරි ඉන්නවනම් මට PM එකක් දන්න.

 2. #2
  Member alexipm is an unknown quantity at this point
  Join Date
  Oct 2012
  Posts
  52
  Likes Received
  0 times
  bump

 3. #3
  Member alexipm is an unknown quantity at this point
  Join Date
  Oct 2012
  Posts
  52
  Likes Received
  0 times
  bbump

 4. #4
  Member alexipm is an unknown quantity at this point
  Join Date
  Oct 2012
  Posts
  52
  Likes Received
  0 times
  bump

 5. #5
  Member alexipm is an unknown quantity at this point
  Join Date
  Oct 2012
  Posts
  52
  Likes Received
  0 times
  bump

 6. #6
  Member alexipm is an unknown quantity at this point
  Join Date
  Oct 2012
  Posts
  52
  Likes Received
  0 times
  bump

 7. #7
  Member alexipm is an unknown quantity at this point
  Join Date
  Oct 2012
  Posts
  52
  Likes Received
  0 times
  bump

 8. #8
  Member alexipm is an unknown quantity at this point
  Join Date
  Oct 2012
  Posts
  52
  Likes Received
  0 times
  bump

 9. #9
  Member alexipm is an unknown quantity at this point
  Join Date
  Oct 2012
  Posts
  52
  Likes Received
  0 times
  bump

 10. #10
  Member alexipm is an unknown quantity at this point
  Join Date
  Oct 2012
  Posts
  52
  Likes Received
  0 times
  bump

+ Reply to Thread
Page 1 of 2 1 2 LastLast

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts