ලේසියෙන් සුපිරියට වීඩියෝ Edit කරන්න...


+ Reply to Thread
Results 1 to 6 of 6

Thread: ලේසියෙන් සුපිරියට වීඩියෝ Edit කරන්න...

 1. #1
  Senior Member POW is just really nice POW is just really nice POW is just really nice POW is just really nice POW is just really nice POW's Avatar
  Join Date
  Aug 2015
  Location
  කොම්පියුටරේ
  Posts
  771
  Likes Received
  0 times

  Post ලේසියෙන් සුපිරියට වීඩියෝ Edit කරන්න...

  150MB කට වගේ බාගන්න පුළුවන් හුඟක් වැඩකෑලි තියන හොඳ වීඩියෝ සංස්කරණ මෘදුකාංගයක් තමයි Wondershare කියන්නේ. මෙන්න ඒකෙ අලුත්ම එක බාගෙන ඉන්ස්ටෝල් කරන හැටි...  මේකෙන් වැඩ කරන හැටි ගැන Tutorial එකක් ඕන නම් Youtube එකේ Comment එකක් දාන්න...

 2. #2
  Senior Member Seeker is a name known to all Seeker is a name known to all Seeker is a name known to all Seeker is a name known to all Seeker is a name known to all Seeker is a name known to all Seeker's Avatar
  Join Date
  Apr 2013
  Location
  ඇයි එන්න ද?
  Posts
  3,466
  Likes Received
  56 times
  Thanks.... Rep 5+

 3. #3
  Senior Member POW is just really nice POW is just really nice POW is just really nice POW is just really nice POW is just really nice POW's Avatar
  Join Date
  Aug 2015
  Location
  කොම්පියුටරේ
  Posts
  771
  Likes Received
  0 times
  Quote Originally Posted by Seeker View Post
  Thanks.... Rep 5+
  Ela machan..!

 4. #4
  Senior Member KNN is on a distinguished road KNN's Avatar
  Join Date
  Jan 2016
  Posts
  159
  Likes Received
  0 times
  Thanks...

 5. #5
  Senior Member POW is just really nice POW is just really nice POW is just really nice POW is just really nice POW is just really nice POW's Avatar
  Join Date
  Aug 2015
  Location
  කොම්පියුටරේ
  Posts
  771
  Likes Received
  0 times
  Quote Originally Posted by KNN View Post
  Thanks...
  Thank You...

 6. #6
  Senior Member POW is just really nice POW is just really nice POW is just really nice POW is just really nice POW is just really nice POW's Avatar
  Join Date
  Aug 2015
  Location
  කොම්පියුටරේ
  Posts
  771
  Likes Received
  0 times
  Quote Originally Posted by KNN View Post
  Thanks...
  REP+

+ Reply to Thread

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts