ෆේස් බුක් මැසෙන්ජර්


+ Reply to Thread
Results 1 to 1 of 1

Thread: ෆේස් බුක් මැසෙන්ජර්

 1. #1
  Junior Member manilkadilhani is an unknown quantity at this point
  Join Date
  Jul 2017
  Posts
  1
  Likes Received
  0 times

  Question ෆේස් බුක් මැසෙන්ජර්

  ෆේස් බුක් ෆ්රෙන්ඩ් කෙනෙක් බ්ලෝක් කලාම ඊට කලින් කරපු චැට් මැසේජ් ඔක්කොම මැකිලා..ඒ චැට් හිස්ට්‍රි එක ගන්න විදියක් නැද්ද?..
  Last edited by manilkadilhani; 07-06-2017 at 03:30 PM.

+ Reply to Thread

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts