ටික කාලේකට පස්සේ අපි පුංචි වැඩකට අතගහන්න හදන්නේ... මේ පාර තියන වැඩේටත් සයිට් එකේ එන යන හැමෝගේම දායකත්වය අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. උදේ 9.30 ඉදන් තමයි වැඩේ ආරම්භ වෙන්නේ... ඉතින් මේ ලේ දන් දිමේ පිංකමට ඔබත් සහාභාගි වෙන්න කැමැති නම් අපි ඒක ගොඩක් අගයකොට සලකනවා

එම ස්ථානය ගුගල් මැප් සිතියමෙන් මේ ආකාරයට දක්වන්න පුලුවන්
https://www.google.lk/maps/Omega Inn


මොනාම හරි තව විස්තරයක් දැනගන්න තියනවා නම් අපේ නිල ෆේස්බුක් පිටුවෙන් විමසන්න පුලුවන්...
https://www.facebook.com/zoomwebsite/