අහම්බෙන් වගේ CRACK එකක් හොයනකොට හම්බුනේ. වැඩේනම් එලටම වැඩ කරනවා. කරන්න තියෙන්නේ මෙහෙමයි. මුලින්ම එයාලගේ GIVEAWAY link එකෙන් ගිහින් FILE එක download කරගන්න. මතක ඇතුව FREE ANTIVIRUS එක ගන්න. මොකද ඒක තම INSTALL කලාම අපි UPGRADE කරගන්නේ.

LINK : http://www.avast.com/get/Hz1FOowi

දැන් මේක INSTALL කරගෙන මේකේ තියෙනවා දකුණු පැත්තේ උඩම AVAST Account එකට ලොග් වෙන්න එකක්. එකෙන් Account හදල log වෙන්න. දැන් පහල LINK වලින් එකකින් ඔයා කැමති VERSION එකේ LICENCE එක DOWNLOAD කරලා දාගන්න. දැන් වැඩේ හරි. වැඩේ හරි ගියොත් REP එකක් දිගෙනම යන්න. පරණ එක UPGRADE කරන අය මතක ඇතුව පරණ VERSION uninstall කරලම දාන්න. නැත්නම් වැඩේ අවුල් වෙයි.

LICENCE LINK

internet security : https://dailyuploads.net/qh7doumsxwlq

avast premier : https://dailyuploads.net/ibrja3nwdash