අපේ රටේ නිපදවු කංචායුධ පරිගණක ක්‍රීඩාව ඔයාලට මතක ඇති. ඔන්න තවත් අපූරු ගේම් එකක් කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ මෘදුකාංග ඉංජිනේරු අංශය විසින් නිර්මාණයකර තිබෙනවා.

https://youtu.be/yPRaETTHpJE

චරිත් මදුසංඛ ප්‍රමුඛව නිර්මාණය කරන මෙම පරිගණක ක්‍රීඩාව දැනට පරිගණක ක්‍රීඩා නිර්මාණයට යොදා ගන්නා unity Game Engine භාවිතා කර පණ පොවා ඇත. C# programming language උපයෝගී කරගනිමින් සාදා ඇති මෙය දැනට පවතින බොහෝ පරිගණක වල ක්‍රියා කිරීමට හැකි වන පරිදි නිර්මාණය කිරීම ඹවූන්ගේ අරමුණයි.මෙය Play කිරීමට ඔබගේ පරිගණකයේ පහත සුදුසුකම් සපුරා තිබිය යුතුයි.OS: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 and Windows 10
Processor (AMD) : AMD FX-6350
Processor (Intel) : Core i3 2000
Memory: 4GB RAM
Graphics card (Intel) :  HD 3000 2GB
Graphics card (Nvidia) : Nvidia GeForce GT 620MX
DirectX: 11.0 Compatible video card or equivalent
Hard-drive space: 12GB

මෙම ක්‍රිඩාව Open World වන අතර ක්‍රීඩකයාගේ උදව් සදහා AI Based සහයක් ලබා දී ඇත. මෙහි කතාව පාදක වී ඇත්තේ මිතුරන් දෙදෙනා මූහුණපාණ ගැටළුවක් සම්බන්ධවයි. දැනට Fighting, Shooting, Driving වගේ දේවල් කරන්න ක්‍රීඩකයා හැකියාව ලබාදී ඇති අතර ඉදිරියේ දී  GTA පරිගණක ක්‍රීඩාවේ තිබෙන බොහොමයක් ක්‍රීයාදාම මෙම ක්‍රීඩාව ට ඇතුලත් කිරීම ඹවුන්ගේ අරමුණ යි. ඉදිරි මාසය තුළ සියලු දෙනාට නොමිලේ බාගතකිරීම සදහා අන්තර් ජාලයට මූදා හැරීම මෘදුකාංග ඉංජිනේරු සිසුන්ගේ අරමුණයි.

https://youtu.be/yPRaETTHpJE