අද ඔයාලට ගේන්නෙ ක්‍රිප්ටො කරන්සි නොමිලේ දෙන වෙබ්සයිට් කීපයක විස්තර...

මේ වෙබ්සියිට් වල ඔයගෙ ගිනුම සාදන විට සහ යහලුවන්ට හදුන්වා දෙන විට නොමිලේ $1 - $1000 පමන කොයින් ලබා දෙනවා...

මේ ලැබෙන කොයින් වල අගය ඉක්මනින් වැඩි වෙනවා..ඔවුන්ගේ මූලික කොයින් නිකුතුවෙන් පසු ඔයාලට මේ කොයින් ගන්න පුලුවන්...

මේ කොයින් ඔයලගෙ වොලට් එකකට ගෙන්න ගන්න පුලුවන්..
( myetherwallet වගෙ නත්නම් coinbase වගෙ එකකට )

මේ වෙබ්සයිට් වල ගිනුම සකසා යූසර්නේම් , පාස්වර්ඩ් අමතක නොවෙන්න ලියලා තියගන්න..

පහල තියෙන ලින්ක් වලින් රෙගිස්ටර් වෙන්න

Viuly - https://goo.gl/vPxc5U - Free 50 token
LOST Airdrop - https://goo.gl/jpKuNp - Free 68 IOS tokens
DIGITEX token - https://goo.gl/pBgByC - Free 1,000 DGTX ($10)
connetX - https://goo.gl/mZhbTW - Free50 coin