මම පොඩි වෑඩක් කරා ඔයාලත් බලන්න කෝ හොදද? කියලා


+ Reply to Thread
Results 1 to 2 of 2

Thread: මම පොඩි වෑඩක් කරා ඔයාලත් බලන්න කෝ හොදද? කියලා

 1. #1
  Member Pulasthi Pelpola is an unknown quantity at this point Pulasthi Pelpola's Avatar
  Join Date
  Jan 2018
  Posts
  31
  Likes Received
  0 times

  Lightbulb මම පොඩි වෑඩක් කරා ඔයාලත් බලන්න කෝ හොදද? කියලා

  මම පළමු වතාවට ප්‍රසිද්ධ සිංදුවක් සදහා Korean video ටිකක් දාලා පොඩි video එකක් කරා ඔයාලත් බලලා අඩු පාඩුවක් තියෙනවා නම් comment කරන්න .
  https://youtu.be/Or3yy5Y4rYU 2. #2
  Senior Member Ravinrosh is an unknown quantity at this point
  Join Date
  Apr 2011
  Posts
  104
  Likes Received
  0 times
  hodayi hodayi

+ Reply to Thread

Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts