මම පොඩි වෑඩක් කරා ඔයාලත් බලන්න කෝ හොදද? කියලා


+ Reply to Thread
Results 1 to 7 of 7

Thread: මම පොඩි වෑඩක් කරා ඔයාලත් බලන්න කෝ හොදද? කියලා

 1. #1
  Member Pulasthi Pelpola is an unknown quantity at this point Pulasthi Pelpola's Avatar
  Join Date
  Jan 2018
  Posts
  33
  Likes Received
  0 times

  Lightbulb මම පොඩි වෑඩක් කරා ඔයාලත් බලන්න කෝ හොදද? කියලා

  මම පළමු වතාවට ප්‍රසිද්ධ සිංදුවක් සදහා Korean video ටිකක් දාලා පොඩි video එකක් කරා ඔයාලත් බලලා අඩු පාඩුවක් තියෙනවා නම් comment කරන්න .
  https://youtu.be/Or3yy5Y4rYU 2. #2
  Senior Member Ravinrosh is an unknown quantity at this point Ravinrosh's Avatar
  Join Date
  Apr 2011
  Posts
  112
  Likes Received
  0 times
  hodayi hodayi

 3. #3
  Junior Member GadgetPodda is an unknown quantity at this point GadgetPodda's Avatar
  Join Date
  Apr 2018
  Location
  Underground
  Posts
  5
  Likes Received
  0 times

  Thumbs up

  Great Work!

 4. #4
  Junior Member pelpola is an unknown quantity at this point pelpola's Avatar
  Join Date
  Sep 2015
  Posts
  17
  Likes Received
  0 times
  patta wadak malli mamenam share keraaa me mallige hakiyawata agayak dhenne oyalath share keranne

 5. #5
  Junior Member trymitoshiq12 is an unknown quantity at this point
  Join Date
  Mar 2018
  Posts
  1
  Likes Received
  0 times

 6. #6
  Junior Member tytitotu is an unknown quantity at this point
  Join Date
  Mar 2018
  Posts
  1
  Likes Received
  0 times

 7. #7
  Junior Member sioklteyua is an unknown quantity at this point
  Join Date
  Mar 2018
  Posts
  1
  Likes Received
  0 times

+ Reply to Thread

Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts