ලංකාවේ Social Network පාවිච්චි කරන අය ලවා, Social Network Research එකක් කරලා, ඒකෙන් පස්සේ අපි Social Platform එකක් Develop කරන්න තීරණය කරා.
කට්ටිය පොඩ්ඩක් ගිහිං බලලා, අඩුපාඩු කියලා. සප් එකක් දීපල්ලා හොදද.

මේක BETA VERSION එකක්. අපි කට්ටියගේ අදහස්, අඩුපාඩු බලලා ඒ අඩුපාඩු හදලා, Localhost, Update Version එකක් Redesign කරගෙන යනවා. ඒකට උබලගේ සප් එක ඕනිමයි.

Android Messenger
Android Timeline
iOS Timeline
Windows Desktop Messenger

Apps ටිකත් Develop කරගෙන යනවා, අප්‍රේල් මාසෙ දෙන්න පුලුවන් Apps ටික​.! Video & Voice Calling Features Enable කරල තියෙන්නෙ

ගිහින් බලන්න කැමති අයට ලින්ක් එක මෙන්න​ : https://www.wovo.lk
ජය. !