කොම්පියුටරේ ඔක්කොම විස්තර...


+ Reply to Thread
Results 1 to 3 of 3

Thread: කොම්පියුටරේ ඔක්කොම විස්තර...

 1. #1
  Senior Member POW is just really nice POW is just really nice POW is just really nice POW is just really nice POW is just really nice POW's Avatar
  Join Date
  Aug 2015
  Location
  කොම්පියුටරේ
  Posts
  881
  Likes Received
  0 times

  Lightbulb කොම්පියුටරේ ඔක්කොම විස්තර...

  පරිගණකයේ සියළුම විස්තර පැහැදිලිව හරියටම දැනගන්න ලේසිම වගේම හොඳම ක්‍රමයක් මෙන්න... කම්පියුටරේ කෑලි මාරු කරනකොටත් මේවා දැනගෙන ඉන්න එක ගොඩක්ම වැදගත්.


  DOWNLOAD Link Here(In first Pinned Comment)... Don't forget to Subscribe the Channel...

 2. #2
  Senior Member POW is just really nice POW is just really nice POW is just really nice POW is just really nice POW is just really nice POW's Avatar
  Join Date
  Aug 2015
  Location
  කොම්පියුටරේ
  Posts
  881
  Likes Received
  0 times

 3. #3
  Senior Member POW is just really nice POW is just really nice POW is just really nice POW is just really nice POW is just really nice POW's Avatar
  Join Date
  Aug 2015
  Location
  කොම්පියුටරේ
  Posts
  881
  Likes Received
  0 times

+ Reply to Thread

Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts