පරිගණකයේ සියළුම විස්තර පැහැදිලිව හරියටම දැනගන්න ලේසිම වගේම හොඳම ක්‍රමයක් මෙන්න... කම්පියුටරේ කෑලි මාරු කරනකොටත් මේවා දැනගෙන ඉන්න එක ගොඩක්ම වැදගත්.


DOWNLOAD Link Here(In first Pinned Comment)... Don't forget to Subscribe the Channel...