මේ ත්‍රෙඩ් එකෙන් සිංහල හිංදි අලුත් පැරණි ගීත වල Live Band Karaoke ලයිව් බෑන්ඩ් කැරෝකි ඔයාලට ලබා දෙනව.... සංගීතයට ආස කරන ඉගෙන ගන්න හැමෝටම වැදගත් වෙයි මිතුරේ


kawiyakin liyanu bari Live Band Karaoke කවියකින් ලියනු බැරී කැරෝකි

https://www.youtube.com/watch?v=9Z6b...Mpd7DBu9W_tieQ