මගෙ පළවෙනි පොස්ට් එක කලින් මෙ ගැන දාලා තියනවනම් සමාවෙන්න ඔනෙ

http://oceanofgames.com/playerunknow...free-download/

මුලින්ම මේ උඩ තියන ලින් එකට ගිහින් ගේම් එක ඩවුන්ලොඩ් කරගන්න 40MB විතර ෆයිල් එකෙ සයිස් එක

පළවෙනි පියවර

ඩවුන්ලොඩ් කරගත් ෆයිල් එක WinRAR වලින් Extract කරගන්න

දෙවෙනි පියවර

PUGB කියලා ෆයිල් එකක් එයි එක ඇතුලට ගියාම තව ෆයිල් 2ක් තියෙයි ඒ දෙක අනුපිළිවෙළින් පළවෙනි ෆොල්ඩර් එකෙ Software ටික ඔක්කොම ඉන්ස්ටොල් කරගන්න ඊට පස්සෙ දෙවෙනි ෆොල්ඩර් එකෙ තියන ගේම් එක ඉන්ස්ටොල් කරගන්න (ගේම් ෆයිල් ටිකයි Software ෆයිල් ටිකයි online ඩවුන්ලොඩ් වෙන්නෙ එකට 2GBක් විතර යනවා)