ෆෝන් පාවිච්චි කරන අයටලු


+ Reply to Thread
Page 1 of 6 1 2 3 ... LastLast
Results 1 to 10 of 57

Thread: ෆෝන් පාවිච්චි කරන අයටලු

 1. #1
  Senior Member මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා's Avatar
  Join Date
  Mar 2011
  Location
  තණමල්විල මල් වත්ත
  Posts
  58,383
  Likes Received
  7945 times

  Post ෆෝන් පාවිච්චි කරන අයටලු

  DIALOG
  -------------------------------
  සිම් එක ගැන විස්තර -- #132#

  තමන්ගෙ නමට තියෙන වෙනත් සිම් ගැන --#132#1#1#

  ගිණුම් ශේ;ය ඉහළ දැමීම-- *123*pin අංකය # / 222(pin අංකය) dial

  ගිණුම් ශේ;ය දැන ගැනීම -- *#456#

  අමතර තොරතුරු -- #107#

  සම්බන්ඬතාවය ගැන විස්තර -- #678#

  ණයක් ඉල්ලගන්න -- #356#

  Credit නැතිවෙලාවට call එකක් ගෙන්න ගන්න --#356#3#1#යාළුවගෙ අංකය#

  කරදරකාර sms block කරන්න--
  BLOCK<space><block කරන්න ඕනි අංකය> තමාගේම අංකයට sms එකක් එවාගන්න

  SMS divert කරගැනීමට --
  DIV<space><divert කරන්න ඕනි අංකය> තමාගේම අංකයට sms එකක් එවාගන්න

  Star point බලාගන්න --#141#

  Call waiting activate කරගැනීමට-- *#43#

  Missed Call Alert activate කරගැනීමට -- **62*0777012012#

  DIALOG MOBILE BRODBAND (SMS මගින් activate කරගැනීම)

  Time based Internet
  මිනිත්තු 30 -- KBB<space> 20
  පැය 2 -- KBB<space>50
  පැය 5 -- KBB<space>100
  පැය 12 -- KBB<space>200
  පැය 24 -- KBB<space>400 (සියළුම SMS 678ට යැවිය යුතුය )

  දිනක 100MBකInternet පහසුකම සඳහා -- DBB<space>20
  මාසයක 1GB කInternet පහසුකම සඳහා -- DBB<space>299 (සියළුම SMS 678ට යැවිය යුතුය )

  Pre Paid WI FI

  පැය 2 -- WIFI<space>50
  පැය 4 -- WIFI<space>100
  පැය 12 -- WIFI<space>200
  පැය 20 -- WIFI<space>400
  පැය 50 -- WIFI<space>1000 (සියළුම SMS 678ට යැවිය යුතුය )

  භාවිතා කළ දත්ත දැන ගැනීම--MBB
  පසුගෙවුම් සම්බන්ඬතා සඳහා වැඩිපුර දත්ත එකතු කර ගැනීම-- 1MORE (සියළුම SMS 678ට යැවිය යුතුය.


  MOBITEL
  -----------------------------------

  සිම් එක ගැන විස්තර -- #132#

  ගිණුම් ශේ;ය ඉහළ දැමීම -- *102* pin අංකය#

  ගිණුම් ශේ;ය දැන ගැනීම --*100#

  ණයක් ඉල්ලගන්න -- #247#

  යහළුවන්ට ණය දෙන්න--*448*යහළුවගෙ අංකය*ණය මුදල#

  වැඩ ගොඩක් එකම තැන(mobitel self care) -- #888#

  Gprs/mms settings ලබාගැනීමට--#222#

  Mtune අයින්කරගැනීමට unsub ලෙස SMSක් 777 ට යවන්න

  MOBITEL MOBILE BROADBAND (SMS මගින් activate කරගැනීම)

  දිනක 100MBකInternet පහසුකම සඳහා-- D25

  දින7ක 200MBකInternet පහසුකම සඳහා D75

  මාසයක 1GB කInternet පහසුකම සඳහා D299
  භාවිතා කළ දත්ත දැන ගැනීම DB (සියළුම SMS 7678ට යැවිය යුතුය )

  USSD SERVISE

  දිනක 100MBකInternet පහසුකම සඳහා *071*25*1#

  දින7ක 200MBකInternet පහසුකම සඳහා *071*75*1#

  මාසයක 1GB කInternet පහසුකම සඳහා *071*299*1#

  භාවිතා කළ දත්ත දැන ගැනීම *170#

  මොබිටෙල් රිමික් පැකේජ ක්‍රියාත්මක කර ගැනීමට.
  1.රු 16 පැකේජය -R16 to 649 වලංගු කාලය දින 3කි.
  2.රු 40 පැකේජය -R49 to 649 වලංගු කාලය දින 7කි.
  3.රු 80 පැකේජය -R80 to 649 වලංගු කාලය දින 21කි.


  HUTCH
  -----------------------------------

  සිම් එක ගැන විස්තර -- #132#

  ගිණුම් ශේ;ය දැන ගැනීම --*344#

  Missed Call Alert activate කරගැනීමට -- *62*1000#

  Credit නැතිවෙලාවට call එකක් ගෙන්න ගන්න-- යාළුවගෙ අංකය type කර SMSක් 456 ට යවන්න

  Hutch – Hutch Free SMS packages --*222#


  ETISALAT
  ----------------------------------

  සිම් එක ගැන විස්තර -- #132#

  ගිණුම් ශේ;ය ඉහළ දැමීම -- *336* pin අංකය Dial / #133* pin අංකය #

  ගිණුම් ශේ;ය දැන ගැනීම #134#

  Missed Call Alert activate කරගැනීමට -- *346 Dial

  Call A tune පහසුකම සඳහා *359 Dial

  සම්බන්ඬතාවය ගැන විස්තර *262 Dial


  ETISALAT MOBILE BROADBAND (SMS මගින් activate කරගැනීම)

  දිනක 50MBකInternet පහසුකම සඳහා-- D25
  දින7ක 150MBකInternet පහසුකම සඳහා-- W49

  මාසයක 1GB කInternet පහසුකම සඳහා --M299 (සියළුම SMS 2211ට යැවිය යුතුය )

  වැඩ ගොඩක් එකම තැන(Etisalat Servise) #111#.


  AIRTEL
  -------------------------------------

  සිම් එක ගැන විස්තර -- #132# / *140*6570#

  ගිණුම් ශේ;ය දැන ගැනීම *555#

  ගිණුම් ශේ;ය ඉහළ දැමීම *567# pin අංකය#

  Gprs/mms settings ලබාගැනීමට-- ALL 2222 ලෙස SMSක් 2222 ට යවන්න

  Post Paid Package සඳහා

  Outstanding Balance-- *555*1#

  Unbilled Balance --*555*2#

  Bill Summery -- *555*3#

  Payment Saatus -- *555*4#

 2. #2
  Top Contributor CREATIVEN is a splendid one to behold CREATIVEN is a splendid one to behold CREATIVEN is a splendid one to behold CREATIVEN is a splendid one to behold CREATIVEN is a splendid one to behold CREATIVEN is a splendid one to behold CREATIVEN's Avatar
  Join Date
  Apr 2011
  Posts
  11,222
  Likes Received
  582 times
  රෙප් කොලන්න බෑලු සත්තලං..
  මාල වැදගත් නේහ් ..
  ඉදල හිටලවත් මෙහෙම වැදගත් එකක් කොටන එකට බොට පිං ඔදේ..

 3. #3
  Senior Member මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා's Avatar
  Join Date
  Mar 2011
  Location
  තණමල්විල මල් වත්ත
  Posts
  58,383
  Likes Received
  7945 times
  Quote Originally Posted by CREATIVEN View Post
  රෙප් කොලන්න බෑලු සත්තලං..
  මාල වැදගත් නේහ් ..
  ඉදල හිටලවත් මෙහෙම වැදගත් එකක් කොටන එකට බොට පිං ඔදේ..
  සෑහෙන්න බටර් තියනවනෙ බොල.. එල එල එහෙමනම්

 4. #4
  Senior Member gamage has a spectacular aura about gamage has a spectacular aura about gamage's Avatar
  Join Date
  Feb 2011
  Posts
  820
  Likes Received
  98 times

 5. #5
  Senior Member මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා's Avatar
  Join Date
  Mar 2011
  Location
  තණමල්විල මල් වත්ත
  Posts
  58,383
  Likes Received
  7945 times
  Quote Originally Posted by gamage View Post
  එල

 6. #6
  Top Contributor Punisher is a splendid one to behold Punisher is a splendid one to behold Punisher is a splendid one to behold Punisher is a splendid one to behold Punisher is a splendid one to behold Punisher is a splendid one to behold Punisher is a splendid one to behold Punisher's Avatar
  Join Date
  Dec 2010
  Location
  everywhere
  Posts
  13,790
  Likes Received
  1011 times
  එල එල නියමයි කොල්ලෝ...

 7. #7
  Senior Member සෝරෝ is just really nice සෝරෝ is just really nice සෝරෝ is just really nice සෝරෝ is just really nice සෝරෝ is just really nice සෝරෝ's Avatar
  Join Date
  Oct 2011
  Location
  යන එන මං නැති වෙලා
  Posts
  7,648
  Likes Received
  262 times
  එළ..

 8. #8
  Contributor princekrish has a brilliant future princekrish has a brilliant future princekrish has a brilliant future princekrish has a brilliant future princekrish has a brilliant future princekrish has a brilliant future princekrish has a brilliant future princekrish has a brilliant future princekrish has a brilliant future princekrish has a brilliant future princekrish has a brilliant future princekrish's Avatar
  Join Date
  Aug 2011
  Location
  .: මගේ මාළිගාවේ :.
  Posts
  9,871
  Likes Received
  1310 times
  රෙප් +..
  Good Post..

 9. #9
  Contributor MANJU is a splendid one to behold MANJU is a splendid one to behold MANJU is a splendid one to behold MANJU is a splendid one to behold MANJU is a splendid one to behold MANJU is a splendid one to behold MANJU is a splendid one to behold MANJU's Avatar
  Join Date
  Apr 2011
  Location
  පාතාලේ
  Posts
  39,696
  Likes Received
  163 times
  ෆට්ටයි අයියේ

 10. #10
  Senior Member මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා's Avatar
  Join Date
  Mar 2011
  Location
  තණමල්විල මල් වත්ත
  Posts
  58,383
  Likes Received
  7945 times
  Quote Originally Posted by Punisher View Post
  එල එල නියමයි කොල්ලෝ...
  Quote Originally Posted by සෝරෝ View Post
  එළ..
  Quote Originally Posted by princekrish View Post
  රෙප් +..
  Good Post..
  Quote Originally Posted by MANJU View Post
  ෆට්ටයි අයියේ
  thanks

+ Reply to Thread
Page 1 of 6 1 2 3 ... LastLast

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts