යාලුවනේ ජොබ් හොයන අයටත් ( candidates) ... ජොබ් වලට අයදුම් කරුවන් හොයන අයටාත් (Employers) හොදම තැනක තමයි https://jobsnet.lk කියන්නෙ..

මෙම වෙබ් අඩවියේ ගිනුමක් සාදන ඔබට වෙන්වු profile එක dashboard එක මාර්ගයෙන් පහසුවෙන් රැකියා සදහා අයදුම් කල හැකී..

1. ඔබට වෙන්වූ ඩෑශ් බෝඩ් එක
2. ප්‍රොෆයිල් එක
3. CV upload කර තබා ගැනීමේ හැකියාව
4. කෙලින්ම employer සම්බන්ද කරගැනීමේ හැකියාව

රැකියා දන්වීම් පල කරන ඔබටත් එලෙසම ඉතා පහසුවෙන් ගිනුම තුලින් සියලු රැකියා සදහා බදවා ගැනීම් සිදුකල හැකී

1. සියලුම අයදුම් කරරුවන්ගේ CV ඩෑශ් බෝඩ් එක හරහා ලබාගත හැකිවීම
2. 100% ස්වයන්ක්‍රීය සෙවාවක් වීම
3. අයදුම් කරුවන් කිරීමේ හැකියාව
4. පෙර සකසගත් ඊමේල් යැවීමේ පහසුකම්

ගිහින් කොහොමද බලන්න https://jobsnet.lk සයිට් එක හොදයිනම් කොමෙන්ටුවක් දගෙන යන්න