රිද්ම වීරවර්ධන ගේ නැසුනු ගීතයක්


+ Reply to Thread
Results 1 to 1 of 1

Thread: රිද්ම වීරවර්ධන ගේ නැසුනු ගීතයක්

 1. #1
  Junior Member Dhavicii is an unknown quantity at this point Dhavicii's Avatar
  Join Date
  Oct 2019
  Location
  Colombo, Sri Lanka
  Posts
  10
  Likes Received
  0 times

  Red face රිද්ම වීරවර්ධන ගේ නැසුනු ගීතයක්

  රිද්ම ගේ මේ සින්දුව අහල තියනවද? දැහැනකට සමවැදිල අහන්න පුලුවන් International level එකේ සින්දුවක්

  අහලම බලන්න. රස වෙනස්. Feel එක වෙනස්

  Last edited by Dhavicii; 11-02-2019 at 05:34 PM.

+ Reply to Thread

Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts