දුවෙක්ද? පුතෙක්ද?


+ Reply to Thread
Page 1 of 4 1 2 3 ... LastLast
Results 1 to 10 of 33

Thread: දුවෙක්ද? පුතෙක්ද?

 1. #1
  Senior Member මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා's Avatar
  Join Date
  Mar 2011
  Location
  තණමල්විල මල් වත්ත
  Posts
  58,452
  Likes Received
  7945 times

  Post දුවෙක්ද? පුතෙක්ද?


 2. #2
  Top Contributor Punisher is a splendid one to behold Punisher is a splendid one to behold Punisher is a splendid one to behold Punisher is a splendid one to behold Punisher is a splendid one to behold Punisher is a splendid one to behold Punisher is a splendid one to behold Punisher's Avatar
  Join Date
  Dec 2010
  Location
  everywhere
  Posts
  13,790
  Likes Received
  1011 times
  මේක තව අවුරුදු 6ක් 7 කින් තමයි ඕන වෙන්නේ

 3. #3
  Senior Member Castiel has a spectacular aura about Castiel has a spectacular aura about Castiel has a spectacular aura about Castiel's Avatar
  Join Date
  Oct 2011
  Posts
  3,524
  Likes Received
  389 times
  Quote Originally Posted by Punisher View Post
  මේක තව අවුරුදු 6ක් 7 කින් තමයි ඕන වෙන්නේ
  හම්මියෝ පනියා අවු:6 කින් හෝ 7කින් සියදිවි හානි කරගන්නද හිතන් ඉන්නේ... ඇයි පනී ඇයි... තනිකඩ ජීවිතේ සුන්දරම්..මන් නම් 30 වත් පනිනකම් ඕවා ගැන හිතන් නෑ,

 4. #4
  Senior Member sudu pusa is a jewel in the rough sudu pusa is a jewel in the rough sudu pusa is a jewel in the rough sudu pusa is a jewel in the rough sudu pusa's Avatar
  Join Date
  Feb 2011
  Location
  ❀ මහනුවර නගරය ❀
  Posts
  1,688
  Likes Received
  362 times
  දැන්ම ඕනි වගේ

 5. #5
  Senior Member මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා's Avatar
  Join Date
  Mar 2011
  Location
  තණමල්විල මල් වත්ත
  Posts
  58,452
  Likes Received
  7945 times
  Quote Originally Posted by Castiel View Post
  හම්මියෝ පනියා අවු:6 කින් හෝ 7කින් සියදිවි හානි කරගන්නද හිතන් ඉන්නේ... ඇයි පනී ඇයි... තනිකඩ ජීවිතේ සුන්දරම්..මන් නම් 30 වත් පනිනකම් ඕවා ගැන හිතන් නෑ,
  ෆනියට දැනුත් ක් වෙනවලු බන්

 6. #6
  Senior Member sudu pusa is a jewel in the rough sudu pusa is a jewel in the rough sudu pusa is a jewel in the rough sudu pusa is a jewel in the rough sudu pusa's Avatar
  Join Date
  Feb 2011
  Location
  ❀ මහනුවර නගරය ❀
  Posts
  1,688
  Likes Received
  362 times
  Quote Originally Posted by Castiel View Post
  හම්මියෝ පනියා අවු:6 කින් හෝ 7කින් සියදිවි හානි කරගන්නද හිතන් ඉන්නේ... ඇයි පනී ඇයි... තනිකඩ ජීවිතේ සුන්දරම්..මන් නම් 30 වත් පනිනකම් ඕවා ගැන හිතන් නෑ,
  මටනම් පනින්න ලගයි

 7. #7
  Senior Member මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා's Avatar
  Join Date
  Mar 2011
  Location
  තණමල්විල මල් වත්ත
  Posts
  58,452
  Likes Received
  7945 times
  Quote Originally Posted by sudu pusa View Post
  මටනම් පනින්න ලගයි
  ඉක්මනට වැඩේ කරමු

 8. #8
  Senior Member Diga will become famous soon enough Diga will become famous soon enough Diga's Avatar
  Join Date
  Apr 2012
  Location
  Tangalle
  Posts
  395
  Likes Received
  15 times
  මරුවත් පුදුම දේවල් තමයි හොයන්නෙ.. අනෙ අම්මපා මුගේ වයසෙ හැටියට නෙමෙයි ‍වැඩ...

 9. #9
  Senior Member මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා's Avatar
  Join Date
  Mar 2011
  Location
  තණමල්විල මල් වත්ත
  Posts
  58,452
  Likes Received
  7945 times
  Quote Originally Posted by Diga View Post
  මරුවත් පුදුම දේවල් තමයි හොයන්නෙ.. අනෙ අම්මපා මුගේ වයසෙ හැටියට නෙමෙයි ‍වැඩ...

 10. #10
  Senior Member sudu pusa is a jewel in the rough sudu pusa is a jewel in the rough sudu pusa is a jewel in the rough sudu pusa is a jewel in the rough sudu pusa's Avatar
  Join Date
  Feb 2011
  Location
  ❀ මහනුවර නගරය ❀
  Posts
  1,688
  Likes Received
  362 times
  දුව පුතා
  එන්න බත් කන්න

+ Reply to Thread
Page 1 of 4 1 2 3 ... LastLast

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts