මං ගැන


+ Reply to Thread
Page 1 of 3 1 2 3 LastLast
Results 1 to 10 of 24

Thread: මං ගැන

 1. #1
  Senior Member Aktamge will become famous soon enough Aktamge will become famous soon enough Aktamge's Avatar
  Join Date
  Jul 2011
  Posts
  569
  Likes Received
  13 times

  Red face මං ගැන

  [CENTER][IMG]http://t3.gstatic.cඔම්/ඉමගෙස්?ඣ්=ට්බ්න්:ඇ ්ඩ්9ඝ්cඨෙස්ඪැ0ර්හ්0 ම්Zෆ්WඅM_Vශ්Oට්බ්Vල්ස 9MFඪ්ෆ්Q8ඛ්cx6Vඝ්2ළ්ප්V ්Eඑඇ5Eබ්6xVzඋඇඔජ්ස්2ව [/ඓMඝ්][/CEණ්ඨ්Eර්‍]

  [CENTER]ම්ම කැමතියි සුම් එකේ කට්ටිය අදුරගන්න..
  කොහේ ගියත් යාළුවෝ ඉන්නවා නම් බය නැහැ නේ[/CEණ්ඨ්Eර්‍]

  [CENTER]
  මම ඉන්නේ කළුතර
  නම ලෂාන්
  පරිගණක තාක්ශණ ශිල්පියෙක් විදියට දැනට වැඩ කරනවා[/CEණ්ඨ්Eර්‍]

  කියන්න බලන්න දැන් ඔයාලගේ විස්තර

 2. #2
  Senior Member Aktamge will become famous soon enough Aktamge will become famous soon enough Aktamge's Avatar
  Join Date
  Jul 2011
  Posts
  569
  Likes Received
  13 times
  මොකක් හරි අවුලක් වේලා වගේ
  කොඩින් ටික නේ පෙන්නේ

 3. #3
  Senior Member සෝරෝ is just really nice සෝරෝ is just really nice සෝරෝ is just really nice සෝරෝ is just really nice සෝරෝ is just really nice සෝරෝ's Avatar
  Join Date
  Oct 2011
  Location
  යන එන මං නැති වෙලා
  Posts
  7,648
  Likes Received
  262 times
  qsFOXද පාවිච්චි කරන්නේ.......

  Quote Originally Posted by Aktamge View Post
  මොකක් හරි අවුලක් වේලා වගේ
  කොඩින් ටික නේ පෙන්නේ

 4. #4
  Senior Member Aktamge will become famous soon enough Aktamge will become famous soon enough Aktamge's Avatar
  Join Date
  Jul 2011
  Posts
  569
  Likes Received
  13 times
  Quote Originally Posted by සෝරෝ View Post
  qsFOXද පාවිච්චි කරන්නේ.......
  ඔව් මචන්
  ලේසි පහසුයි නේ

 5. #5
  Senior Member සෝරෝ is just really nice සෝරෝ is just really nice සෝරෝ is just really nice සෝරෝ is just really nice සෝරෝ is just really nice සෝරෝ's Avatar
  Join Date
  Oct 2011
  Location
  යන එන මං නැති වෙලා
  Posts
  7,648
  Likes Received
  262 times
  ඔහොම අකුරු මාරු වෙන්නේ qsFOX වල තමා... අර මුල් පෝස්ට් එකේ සිංහල වෙච්ච ටික ආයේ දාලා ඉමේජ් url එක පේස්ට් කරන්න...

  Quote Originally Posted by Aktamge View Post
  ඔව් මචන්
  ලේසි පහසුයි නේ

 6. #6
  Senior Member මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා's Avatar
  Join Date
  Mar 2011
  Location
  තණමල්විල මල් වත්ත
  Posts
  58,383
  Likes Received
  7945 times
  කලිනුත් මෙහෙම එකක් දාල තිබ්බ.. කෝ කට්ටිය කියන්න බලන්න ඔයාලගේ විස්තර

 7. #7
  Senior Member sudu pusa is a jewel in the rough sudu pusa is a jewel in the rough sudu pusa is a jewel in the rough sudu pusa is a jewel in the rough sudu pusa's Avatar
  Join Date
  Feb 2011
  Location
  ❀ මහනුවර නගරය ❀
  Posts
  1,686
  Likes Received
  362 times
  කෝ දාලා නෑනේ කවුරුත්

 8. #8
  Senior Member මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා's Avatar
  Join Date
  Mar 2011
  Location
  තණමල්විල මල් වත්ත
  Posts
  58,383
  Likes Received
  7945 times
  Quote Originally Posted by sudu pusa View Post
  කෝ දාලා නෑනේ කවුරුත්
  එකනේ

 9. #9
  Senior Member sujeewa is a name known to all sujeewa is a name known to all sujeewa is a name known to all sujeewa is a name known to all sujeewa is a name known to all sujeewa is a name known to all sujeewa's Avatar
  Join Date
  Nov 2011
  Location
  ආගාදය
  Posts
  2,333
  Likes Received
  308 times
  මම ඉන්නේ පොල්ගහවෙල
  නම සුජිව
  සිමාවාසික ආයුර්වෙද වෛද්‍යවරයෙක් විදියට දැනට වැඩ කරනවා

 10. #10
  Senior Member මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා's Avatar
  Join Date
  Mar 2011
  Location
  තණමල්විල මල් වත්ත
  Posts
  58,383
  Likes Received
  7945 times
  Quote Originally Posted by sujeewa View Post
  මම ඉන්නේ පොල්ගහවෙල
  නම සුජිව
  සිමාවාසික ආයුර්වෙද වෛද්‍යවරයෙක් විදියට දැනට වැඩ කරනවා
  මම නම් ඕක කලින්ම දන්නවා

+ Reply to Thread
Page 1 of 3 1 2 3 LastLast

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts