අදට අවුරුද්දක් වෙනවා මම සූම් එක එක්ක එකතු වෙලා...

හැබැයි පහුගිය ටිකේ නම් වැඩිය සෙට් වෙන්නත් බැරි වුනා..

බාගන්න මූවීස්නුත් තියෙනවා බර ලෝඩ් එකක්ම...

ළඟදිම ආයෙත් ඉස්සර වගේ සෙටාර් වෙමූ...


ජය වේවා.... !!