අලි කූබ් කතා සහ තේරවිලි....


+ Reply to Thread
Page 1 of 6 1 2 3 ... LastLast
Results 1 to 10 of 52

Thread: අලි කූබ් කතා සහ තේරවිලි....

 1. #1
  Senior Member chathu28 is a splendid one to behold chathu28 is a splendid one to behold chathu28 is a splendid one to behold chathu28 is a splendid one to behold chathu28 is a splendid one to behold chathu28 is a splendid one to behold chathu28 is a splendid one to behold chathu28's Avatar
  Join Date
  May 2012
  Location
  සංසාරේ....
  Posts
  1,690
  Likes Received
  483 times

  අලි කූබ් කතා සහ තේරවිලි....

  ඔන්න අපි පොඩි කාලේ පටන් ගත්තා වගේ මේකත්.. එකෝමත් එක රටක වෙච්ච දෙයක්.. අලියා කුබියා දෙන්න පට්ටම යාලුවොලු. මෙයාල සෙල්ලම් කරන්න යන්නේ පන්සල් වත්තටලු... එහාට ටිකක් දුර නිසා bus එකේ තමා යන්නේ.. දෙන්නම bus එකට නැගල අලියා ticket ගත්තලු.. එත් කුබියා ගත්තෙ නැහ්ලු.... හා ඒ මොකද...?

 2. #2
  Senior Member මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා's Avatar
  Join Date
  Mar 2011
  Location
  තණමල්විල මල් වත්ත
  Posts
  58,383
  Likes Received
  7945 times
  කූඹියා සීසන් නිසා

 3. #3
  Senior Member chathu28 is a splendid one to behold chathu28 is a splendid one to behold chathu28 is a splendid one to behold chathu28 is a splendid one to behold chathu28 is a splendid one to behold chathu28 is a splendid one to behold chathu28 is a splendid one to behold chathu28's Avatar
  Join Date
  May 2012
  Location
  සංසාරේ....
  Posts
  1,690
  Likes Received
  483 times
  ඔන්න දෙන්නම පන්සලට ගියාලු... මෙයල හැමදාම හැංගි මුත්තම් තමා සෙල්ලම් කාලේ... එදා අලියටලු හොයන්න උනේ.. අලියා 10ට ගනිනකොට කුබියා.. පට ගල පන්සලේ බුදු මැදුරේ හැන්ගුනලු.... එත් අලියා අපු ගමන් කුබියව හොයා ගත්තලු....? හා කොහොමද....?

 4. #4
  Senior Member මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා has a reputation beyond repute මරු හිරා's Avatar
  Join Date
  Mar 2011
  Location
  තණමල්විල මල් වත්ත
  Posts
  58,383
  Likes Received
  7945 times
  Quote Originally Posted by chathu28 View Post
  ඔන්න දෙන්නම පන්සලට ගියාලු... මෙයල හැමදාම හැංගි මුත්තම් තමා සෙල්ලම් කාලේ... එදා අලියටලු හොයන්න උනේ.. අලියා 10ට ගනිනකොට කුබියා.. පට ගල පන්සලේ බුදු මැදුරේ හැන්ගුනලු.... එත් අලියා අපු ගමන් කුබියව හොයා ගත්තලු....? හා කොහොමද....?
  හුටා මේක නම් දන්නෙ නෑ බන්

 5. #5
  Senior Member chathu28 is a splendid one to behold chathu28 is a splendid one to behold chathu28 is a splendid one to behold chathu28 is a splendid one to behold chathu28 is a splendid one to behold chathu28 is a splendid one to behold chathu28 is a splendid one to behold chathu28's Avatar
  Join Date
  May 2012
  Location
  සංසාරේ....
  Posts
  1,690
  Likes Received
  483 times
  ඔන්න දෙන්නම සෙල්ලම් කරලා ලග වැවට නාන්න ගියාලු... මේ වෙලාවේ අලියා නනවලු එත් කුබියා ගොඩට වෙලා බලන් ඉන්නවලු.. ඒ මොකද..?

 6. #6
  Contributor danukamax has much to be proud of danukamax has much to be proud of danukamax has much to be proud of danukamax has much to be proud of danukamax has much to be proud of danukamax has much to be proud of danukamax has much to be proud of danukamax has much to be proud of danukamax's Avatar
  Join Date
  Nov 2012
  Location
  ඔයා ලඟම
  Posts
  7,170
  Likes Received
  2398 times
  Quote Originally Posted by chathu28 View Post
  ඔන්න දෙන්නම පන්සලට ගියාලු... මෙයල හැමදාම හැංගි මුත්තම් තමා සෙල්ලම් කාලේ... එදා අලියටලු හොයන්න උනේ.. අලියා 10ට ගනිනකොට කුබියා.. පට ගල පන්සලේ බුදු මැදුරේ හැන්ගුනලු.... එත් අලියා අපු ගමන් කුබියව හොයා ගත්තලු....? හා කොහොමද....?
  සෙරප්පු දෙකෙන්

 7. #7
  Contributor danukamax has much to be proud of danukamax has much to be proud of danukamax has much to be proud of danukamax has much to be proud of danukamax has much to be proud of danukamax has much to be proud of danukamax has much to be proud of danukamax has much to be proud of danukamax's Avatar
  Join Date
  Nov 2012
  Location
  ඔයා ලඟම
  Posts
  7,170
  Likes Received
  2398 times
  Quote Originally Posted by chathu28 View Post
  ඔන්න දෙන්නම සෙල්ලම් කරලා ලග වැවට නාන්න ගියාලු... මේ වෙලාවේ අලියා නනවලු එත් කුබියා ගොඩට වෙලා බලන් ඉන්නවලු.. ඒ මොකද..?
  අලියාගෙන් ෂෝට ඉල්ලගන්න

 8. #8
  Senior Member chathu28 is a splendid one to behold chathu28 is a splendid one to behold chathu28 is a splendid one to behold chathu28 is a splendid one to behold chathu28 is a splendid one to behold chathu28 is a splendid one to behold chathu28 is a splendid one to behold chathu28's Avatar
  Join Date
  May 2012
  Location
  සංසාරේ....
  Posts
  1,690
  Likes Received
  483 times
  ඔන්න දැන් කුබ්යා නානවලු.... ඒත් එයා නාන්නේ එක අතක් උඩට උස්සගේනලු.... මොකද ඒ...?

 9. #9
  Contributor danukamax has much to be proud of danukamax has much to be proud of danukamax has much to be proud of danukamax has much to be proud of danukamax has much to be proud of danukamax has much to be proud of danukamax has much to be proud of danukamax has much to be proud of danukamax's Avatar
  Join Date
  Nov 2012
  Location
  ඔයා ලඟම
  Posts
  7,170
  Likes Received
  2398 times
  ඔන්න මචන් අලියයි කුබියයි දවසක් බයික් එකේ ගමනක් ගිහින්....මගදී බයික් එක ඇක්සිඩන්ට් වෙලා...අලියට හොදටම තුවාල වුනාලු...කුබියටනම් මොකුත්ම වුනේ නෑලු...ඒ මොකද?

 10. #10
  Contributor danukamax has much to be proud of danukamax has much to be proud of danukamax has much to be proud of danukamax has much to be proud of danukamax has much to be proud of danukamax has much to be proud of danukamax has much to be proud of danukamax has much to be proud of danukamax's Avatar
  Join Date
  Nov 2012
  Location
  ඔයා ලඟම
  Posts
  7,170
  Likes Received
  2398 times
  Quote Originally Posted by chathu28 View Post
  ඔන්න දැන් කුබ්යා නානවලු.... ඒත් එයා නාන්නේ එක අතක් උඩට උස්සගේනලු.... මොකද ඒ...?
  දන්නේ නෑනේ...

+ Reply to Thread
Page 1 of 6 1 2 3 ... LastLast

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts